Planujesz w najbliższych latach kupno mieszkania? Zacznij już zbierać na wkład własny

1 Emmerson, Komisja Nadzoru Finansowego, Rekomendacja S

emmersonKomisja Nadzoru Finansowego przyjęła właśnie Rekomendację S dotyczącą dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Kierunek zmian został nakreślony już we wcześniejszych zapowiedziach. Teraz doprecyzowane zostały szczegóły. Jak one wyglądają?

Zdecydowanie największe zainteresowanie osób planujących kupno mieszkania budziły informacje KNFu o konieczności posiadania w przyszłości wkładu własnego. Jak się okazało dopiero od roku 2017 r.,  a nie jak wcześniej zapowiadano od 2015 r., kredytobiorcy będą musieli wykazać się 20%-owym wkładem własnym. Co więcej, wciąż możliwe będzie uzyskanie kredytu na poziomie 90% pod warunkiem ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia brakującego wkładu własnego.

Wymóg posiadania wkładu własnego

Rok

Maksymalna wartość wskaźnika LtV

2014

95%

2015

90%

2016

85% lub 90% (gdy część ekspozycji przekraczająca 85% LtV jest odpowiednio ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawił odpowiednie zabezpieczenie)

2017

80% lub 90% (gdy część ekspozycji przekraczająca 80% LtV jest odpowiednio ubezpieczona lub kredytobiorca przedstawił odpowiednie zabezpieczenie)

Opracowanie: Emmerson S.A.

Bardziej ewolucyjne i rozłożone w czasie dochodzenie do pożądanych efektów należy ocenić pozytywnie. Dzięki temu, iż stanowisko KNFu zostało złagodzone wobec pierwotnych zapowiedzi, potencjalni kredytobiorcy zyskają na czasie, a cały rynek nie zostanie narażony na większe zawirowania.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu