Pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS osiągnął status VMware Ready

1 A. E. Natarajan, Parag Patel, Polycom RealPresence CloudAXIS, Technology Alliance Partner, VMware Ready, VMware vSphere

polycomPolycom, globalny lider w dziedzinie otwartej, standardowej komunikacji i współpracy zunifikowanej (UC&C), poinformował, że pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS, rozwiązanie które umożliwia korzystanie z bezpiecznej, korporacyjnej współpracy wideo użytkownikom przeglądarek internetowych, uzyskało status VMware Ready™. Oznacza to, że pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS przeszedł rygorystyczne procedury testowe i może działać pod kontrolą VMware vSphere® 5.0 w środowiskach produkcyjnych.

„Firmy z całego świata używają współpracy wideo jako aplikacji krytycznej w celu zwiększenia wydajności współpracy, a my chcemy zwiększyć zasięg tej technologii. Wykorzystując pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS w połączeniu z VMware vSphere® 5.0, przedsiębiorstwa mogą teraz wdrożyć współpracę wideo w zwirtualizowanym środowisku VMware jako uzupełnienie lokalnego wdrożenia działającego na wyspecjalizowanych systemach. Certyfikacja VMware pomoże klientom rozbudować środowiska współpracy wideo, umożliwiając im zmniejszenie łącznych kosztów użytkowania oraz zoptymalizowanie wydajności” – powiedział A.E. Natarajan, wiceprezes, Worldwide Engineering, Polycom.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS Suite spełnia wymagania VMware Ready, co jest wskaźnikiem dla klientów, że działa on efektywnie z VMware vSphere® i że można bez obaw wdrażać go w środowiskach produkcyjnych” –  powiedział Parag Patel, wiceprezes ds. globalnych sojuszy strategicznych w VMware.

Pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS — informacje

Pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS to programowe rozszerzenie platformy Polycom RealPresence, które zapewnia firmom (B2B) oraz konsumentom (B2C) powszechny dostęp do współpracy wideo z najwyższą jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Za pomocą pakietu Polycom RealPresence CloudAXIS firma po prostu przesyła łącze URL we wiadomości e-mail lub zaproszeniu kalendarzowym każdemu, kto dysponuje przeglądarką i kamerą, co pozwala użytkownikom dołączyć do bezpiecznego spotkania wideo z poziomu smartfona, tabletu, komputera lub pokojowego systemu wideo.

Osiągnięcie statusu VMware Ready przez pakiet Polycom RealPresence CloudAXIS to kolejny kamień milowy na strategicznej drodze do dostarczania rozwiązań do współpracy wideo za pośrednictwem środowisk wirtualnych. W zeszłym roku Polycom zapowiedział Polycom® RealPresence® Collaboration Server 800s, Virtual Edition, wieloprotokołowe, zintegrowane, programowe rozwiązanie MCU, które działa na standardowych serwerach (typu x86), co stanowiło pierwszy krok w kierunku dostarczania zwirtualizowanej współpracy wideo z centrów danych.

VMware Ready to inicjatywa w ramach programu Technology Alliance Partner (TAP), który ułatwia klientom identyfikowanie rozwiązań partnerskich certyfikowanych do działania w infrastrukturze chmurowej VMware. Klienci mogą używać tych produktów i rozwiązań, aby zmniejszyć ryzyko i obniżyć koszty w porównaniu z samodzielnie budowanymi rozwiązaniami. W programie VMware TAP uczestniczą tysiące partnerów z całego świata, których wspólnym celem jest służenie specjalistyczną wiedzą i dostarczanie rozwiązań biznesowych dopasowanych do unikatowych potrzeb każdego klienta.