Zatrudnienie rośnie… ale tylko w innowacyjnych firmach

1 ADP Polska, Andrzej Nitecki, Dariusz Terlecki, Iwona Kubeczek, Mariusz Urbański, Nowoczesna Gospodarka

adpTylko Nowoczesna Gospodarka zakończyła I kwartał 2013 r. wzrostem zatrudnienia – wynika z raportu ADP Polska, firmy specjalizującej się w outsourcingu naliczania wynagrodzeń i administracji kadr. Choć ogólnie rynek pracy odnotował regres, w innowacyjnych firmach zatrudnienie wzrosło o ponad 3 proc., a do końca roku zwiększy się o kolejne 2 punkty procentowe. Analiza powstała w oparciu o metodykę opracowaną przez ekspertów ADP i amerykańskiej agencji ratingowej Moody’s.

Raport pt. „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce. Podsumowanie Q1 2013 r. Prognozy na 2013 r.” przygotowany przez ekspertów ADP Polska wykazał, że pesymistyczne analizy Głównego Urzędu Statystycznego oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące ogółu rynku nie sprawdzają się w przypadku firm z sektora Nowoczesnej Gospodarki. Jak wynika z danych GUS, w I kwartale zatrudnienie spadło o 0,8 proc., a bezrobocie wyniosło 14,3 proc. Tymczasem, awangarda biznesu zwiększyła zatrudnienie o 3,36 proc. (vs Q1 2012). Eksperci prognozują utrzymanie tendencji wzrostowej – 2013 r. zamkniemy 5 proc. wzrostem zatrudnienia w Nowoczesnej Gospodarce (vs 2012 r.).

– W I kw. 2013 r. awangarda biznesu skupiła się na dywersyfikacji działalności, implementacji nowoczesnych technologii i wprowadzeniu atrakcyjnych systemów motywacyjnych. Wszystko po to, aby systematycznie się rozwijać, zwiększać zatrudnienie i przyciągać najlepszych rynkowych specjalistów. Oczywiście nawet czołówka biznesowego peletonu musiała zmierzyć się z takimi trudnościami, jak rotacja pracowników, konieczność uelastycznienia form zatrudnienia czy wyhamowanie dynamiki tworzenia nowych miejsc pracy. Nie mam jednak wątpliwości, że innowacyjne firmy są zdecydowanie bardziej odporne na zmieniające się warunki gospodarcze w porównaniu do ogółu rynku – powiedział Dariusz Terlecki, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu ADP Polska, pomysłodawca i jeden z autorów polskiej edycji raportu.

Największy wzrost w branży produkcyjnej

Jak wynika z danych ADP Polska, największy wzrost zatrudnienia odnotowały firmy z branży produkcyjnej Nowoczesnej Gospodarki. Porównując statystyki z I kw. 2013 r. z danymi pochodzącymi z tego samego okresu 2012 r., zatrudnienie wzrosło o 5,28 proc. W dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych (>500 pracowników) wzrost wyniósł 5,93 proc., w mniejszych firmach (<500 osób) – 1,62 proc.

– W I kw. 2013 r. stworzyliśmy nowe miejsca pracy w obszarach wymagających wyspecjalizowanej wiedzy technicznej m.in. w zakresie automatyki, sterowania oraz utrzymania ruchu. Obserwując całą branżę produkcyjną, mogę jednak stwierdzić, że firmy dostosowują swoje moce produkcyjne do zamówień i uważnie przyglądają się kosztom, co w znacznej mierze tłumaczy regres zatrudnienia, który widoczny jest ogólnie na rynku. W II kw. 2013 r. spodziewam się ożywienia gospodarczego, które będzie skutkowało wzrostem zatrudnienia, nie tylko w Nowoczesnej Gospodarce – powiedział Andrzej Nitecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Personelem w Stora Enso.

– Podobnie do wielu innowacyjnych firm, dążymy do dywersyfikacji produkcji i implementacji nowych technologii, które pozwolą na utrzymanie lub wzrost zatrudnienia. Wciąż widoczne są jednak takie zjawiska, jak: duża rotacja pracowników z wyższym wykształceniem, sezonowość zatrudnienia, trudność w znalezieniu odpowiedniej liczby pracowników produkcyjnych oraz osób z doświadczeniem w zarządzaniu personelem – skomentował raport Mariusz Urbański, Kierownik ds. personalnych, Heesung Electronics Poland.

Produkcja nawet dwukrotnie wyprzedziła usługi

Po raz pierwszy od wielu miesięcy przedsiębiorstwa produkcyjne wyprzedziły firmy usługowe – w I kw. 2013 r. wzrost zatrudnienia w branży produkcyjnej Nowoczesnej Gospodarki był ponad dwukrotnie większy od wzrostu w branży usługowej. W usługach zatrudnienie wzrosło o 2,46 proc. w porównaniu do I kw. 2012 r. Przy czym w dużych firmach wzrost był wyższy (2,54 proc.) niż w małych i średnich firmach (1,87 proc.).

– Bardzo dobrze rozwijają się centra usług wspólnych, które oferują możliwości znalezienia pracy nie tylko specjalistom IT, ale także np. handlowcom. Znaczącej poprawy spodziewam się w III kwartale tego roku. Bezrobocie będzie spadało, niezmiennie poszukiwani będą specjaliści z obszaru IT, shared services oraz handlowcy – prognozuje Dominika Staniewicz, ekspert Business Centre Club oraz Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia.

Zatrudnienie stale rośnie… choć wolniej

Porównanie najnowszych danych dot. zmian zatrudnienia ze zmianami w kwartałach poprzedzających wyraźnie wskazuje, iż następuje wyhamowanie wzrostu. O ile teraz zatrudnienie wzrosło o 3,36 proc. (vs I kw. 2012 r.), przed rokiem wzrost był znacznie wyższy i wyniósł 13,06 proc. Choć z kwartału na kwartał zmiany są coraz mniej radykalne, w Nowoczesnej Gospodarce nadal obserwujemy znacznie większy wzrost zatrudnienia i tym samym łatwość znalezienia pracy w porównaniu do ogółu przedsiębiorstw badanych przez GUS i MPiPS.

Iwona Kubeczek, Business Development Manager ADP Polska, prognozuje ponadto, iż sektor Nowoczesnej Gospodarki będzie się rozwijał. – Stale powstają nowe firmy, które szybko wyprzedzają swoich konkurentów. Dodatkowo przedsiębiorstwa są coraz bardziej otwarte na innowacje, zwiększa się też udział kapitału zagranicznego. Z każdym rokiem, a nawet kwartałem będziemy mogli coraz więcej firm zaliczyć do sektora Nowoczesnej Gospodarki – powiedziała Iwona Kubeczek.

Raport pt. „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce. Podsumowanie Q1 2013 r. Prognozy na 2013 r.” jest to drugi z cyklu raportów dedykowanych sektorowi Nowoczesnej Gospodarki, które będą przygotowywane przez ADP Polska cyklicznie – w formie podsumowań kwartalnych i rocznych. Analiza powstała w oparciu o doświadczenia i metodykę opracowaną przez ekspertów ADP w USA. Zestawienia statystyczne dot. rynku pracy największej gospodarki świata publikowane są na amerykańskim rynku od ponad 20 lat. National Employment Report® przygotowywany przez ekspertów ADP oraz agencji ratingowej Moody’s każdego miesiąca jest najbardziej wyczekiwaną publikacją dot. zatrudnienia w USA, porównywalną do danych przedstawianych przez U.S. Bureau of Labor Statistics (amerykański odpowiednik GUS).