Przejdź do treści

Automatyka przemysłowa w ofercie Passus

1 Grupa Passus, Iconics, Magdalena Bogucka

passusGrupa Passus rozszerza portfolio o usługi IT w obszarze automatyki przemysłowej obejmujące m.in.: wdrażanie rozwiązań do projektowania, wizualizacji i kontroli procesów produkcyjnych, integrację zastanych systemów z obszaru automatyki przemysłowej i implementację narzędzi umożliwiających wielowymiarową analizę danych zarówno z systemów HMI/ SCADA, jak i bezpośrednio z urządzeń automatyki przemysłowej. Oferta Passus bazuje na rozwiązaniach firmy Iconics, jednego z największych na świecie, niezależnych dostawców systemów HMI/ SCADA.

Systemy analityczne Iconics umożliwiają integrację i przetworzenie danych pochodzących z różnych urządzeń i systemów automatyki przemysłowej (HMI/SCADA). Zaawansowane możliwości analizy i prezentacji danych zapewniają dostęp do kluczowych informacji związanych z pracą urządzeń. Pozwalają zwiększyć efektywność, jakość i stabilność procesów technologicznych lub produkcyjnych.

„Konieczność stałego monitorowania kosztów produkcji, eksploatacji budynków, emisji zanieczyszczeń, to codzienność wielu firm. Niestety z uwagi na rozproszenie systemów kontrolujących poszczególne parametry analiza danych jest w wielu przypadkach czasochłonna. Systemy Iconics pozwalają szybko uzyskać wiedzę niezbędną do podjęcia właściwej decyzji. Usługi, które oferujemy na bazie rozwiązań Iconics, są naturalnym rozszerzeniem naszej oferty i wynikają z wieloletniego doświadczenia Grupy w zakresie narzędzi analitycznych i systemów prezentacji wskaźników oraz informacji zarządczej” – mówi Magdalena Bogucka, Junior Business Development Manager Grupy Passus.

Rozwiązanie Iconics ma charakter modułowy. Poszczególne elementy umożliwiają m. in.:

  • monitorowanie, wizualizację i analizę pracy infrastruktury i urządzeń pod kątem nietypowych zachowań lub odstępstw od zdefiniowanych przez użytkownika reguł. Prezentują także przyczynę powstania danej awarii z uwzględnieniem prawdopodobieństwa jej ponownego zaistnienia,
  • wdrożenie systemów alarmowych, monitorujących w czasie rzeczywistym pracę urządzeń w oparciu o dane z systemów HMI/SCADA i reagujących na zdefiniowane przez użytkownika zdarzenia i kategorie zdarzeń,
  • prowadzenie wydajnego i redundantnego archiwum zakładowego rejestrującego 100 000 danych na sekundę (współpracuje m.in. z OPC UA Servers, OPC DA Servers, OPC XML DA Servers, urządzeniami BACnet I SNMP),
  • efektywne zarządzanie energią (EMS) oraz emisją dwutlenku węgla w oparciu o dane z systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (ang. HVAC), instalacji elektrycznych, urządzeń produkcyjnych i systemów MRP,
  • dostęp do najważniejszych funkcji i informacji za pomocą urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów itd.).

Systemy Iconics wykorzystywane są m.in. w sektorze energetycznym, gazowniczym, wydobywczym a także zakładach przemysłowych i spółkach przesyłowych.