Przejdź do treści

Dywidenda najwyższa w historii Śnieżki

1 FFiL Śnieżka

śnieżkaWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka SA ustaliło wypłatę dywidendy z zysku za 2012 rok w wysokości 2,50 zł na jedną akcję. Jest to kwota wyższa o 0,50zł od zadeklarowanej w marcu br. przez Zarząd Śnieżki. Aktualna dywidenda jest jednocześnie najwyższą w historii Spółki.

Łącznie Śnieżka przeznacza na dywidendę 31,5 mln zł. Ustalenie dnia dywidendy przypadnie na 17 czerwca, a jej wypłata nastąpi 1 lipca 2013 r.

Wysokość wypłacanej dywidendy ma związek z bardzo dobrymi wynikami Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2012 rok, kiedy to sprzedaż wyniosła 576,5 mln zł, a zysk netto 47,5 mln zł.