EuroCity wreszcie przestrzega prawa

1 EuroCity, Intercity, PKP Intercity, Skarbiec.Biz, Zuzanna Szopowska

skarbiecEuroCity (EC), to międzynarodowa grupa pociągów, która obecna jest w Polsce od 1992 roku – na dzień dzisiejszy pociągi EC kursują między innymi na trasach Warszawa – Berlin, Gdynia – Berlin czy  Warszawa – Praga. Od momentu wprowadzenia kategorii pociągów EuroCity w Polsce, studenci i uczniowie nie mogli w nich korzystać z ulg na przejazd. Jak się okazało, od 11 lat PKP Intercity niesłusznie uniemożliwiało im skorzystanie z tego rodzaju ulgi ustawowej.

Nieprawidłowości stosowane przez PKP Intercity zostały wykryte i zdemaskowane przez jedną z czytelniczek portalu Rynek Kolejowy – www.rynek-kolejowy.pl. Jak się okazało, PKP Intercity niesłusznie uniemożliwiała studentom i uczniom korzystanie z ulg ustawowych, co zgodnie z wypowiedziami rzecznika przewoźnika podyktowane było błędną interpretacją przepisów i brakiem ich jednoznacznej interpretacji: „Nie chcieliśmy nikogo oszukiwać. Możemy sobie jedynie zarzucić, że nie wystąpiliśmy wcześniej o jednoznaczną interpretację przepisów i nie skorygowaliśmy tego” – mówiła Zuzanna Szopowska z PKP Intercity.

Sedno problemu

A jednak, oszukanymi może poczuć się tysiące uczniów i studentów podróżujący pociągami EuroCity w okresie ostatnich jedenastu lat. Wszystko za sprawą wadliwej interpretacji ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Artykuł 4a ustawy stanowi bowiem: „Do ulgi 51% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni studenci do ukończenia 26 roku życia”. Dodatkowo do roku 2002 artykuł 1b ww. ustawy stanowił, że jej postanowieniami nie są objęci pasażerowie odbywający podróż pociągami EuroCity, EuroNight oraz InterCity w komunikacji krajowej i międzynarodowej. W roku 2002 zmodyfikowano jednak brzmienie tego zapisu wykluczając z przepisów ustawy jedynie pasażerów pociągów EuroCity, EuroNight oraz InterCity w komunikacji międzynarodowej. Tym samym, od 11 lat PKP Intercity winna była stosować zapisy dotyczące ulg ustawowych także dla pasażerów pociągów EuroCity odbywających podróż na terenie kraju, np. między Warszawą, a Poznaniem.

Wytyczne z góry

Fakt domniemanego naruszania prawa przez PKP Intercity zgłoszony został przy tym przez dociekliwą czytelniczkę Rynku Kolejowego do Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Resort ustosunkował się do jej wątpliwości i poinformował, że „…zgodnie z art. 1b. ust. 1 pkt 5 ustawy, jej przepisów nie stosuje się do pasażerów odbywających podróż pociągami Eurocity i Intercity w komunikacji międzynarodowej. Oznacza to, że student odbywający podróż pociągami Eurocity i Intercity w komunikacji krajowej ma uprawnienie do zakupu biletu jednorazowego w kl. 2 ze zniżką 51% jeśli taki pociąg udostępniony jest w komunikacji krajowej. Pociągi Eurocity i Intercity są pociągami ekspresowymi.” Resort zadeklarował jednocześnie, że przekaże przewoźnikowi odpowiednią interpretację przepisów i zwróci uwagę na obowiązek stosowania ulg ustawowych we wszystkich kategoriach pociągów ekspresowych oraz w pociągach osobowych i pospiesznych na terenie kraju.

PKP Intercity otrzymała od Ministerstwa stosowną interpretację i zmieniła tryb naliczania opłaty dla uczniów i studentów, którym przysługuje obecnie zniżka na przejazd EuroCity w wysokości odpowiednio 37 proc. i 51 proc. Niemniej jednak, absolutną kompromitacją jest fakt, że ustawowo należne ulgi nie były respektowane w okresie aż 11 lat. Sporym blamażem jest także mało wyszukany komentarz przewoźnika, jakoby wprowadzenie biletów ulgowych jest dla niego korzystne, ponieważ pozwoli mu przyciągnąć nowych pasażerów. Co jednak z pasażerami, którzy z powodu braku naliczania ulgi byli zmuszani do ponoszenia wyższych kosztów lub podróżowania innymi pociągami?

Portal Skarbiec.Biz – największy, niezależny serwis o prawie, finansowaniu i gospodarce.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu