Przejdź do treści

Aplikacje mobilne dla podpisu elektronicznego

1 Ałła Stoliarowa-Myć, Google Play, MobileSign, MobileWebNotarius, Unizeto Technologies

unizetoUnizeto Technologies wprowadziło na rynek innowacyjne aplikacje na urządzenia mobilne do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego opartego zarówno na certyfikatach kwalifikowanych, jak i niekwalifikowanych.

– Zmieniające się trendy w korzystaniu z Internetu i coraz większa powszechność urządzeń mobilnych skłoniły nas do stworzenia rozwiązań, które przeniosą wygodę i bezpieczeństwo podpisu elektronicznego również na smartfony i tablety. Co ważne nasze narzędzia dają użytkownikom funkcjonalności jakich próżno szukać w innych istniejących już rozwiązaniach mobilnych do e-identyfikacji – mówi Ałła Stoliarowa-Myć, Kierownik projektu ds. PKI Unizeto Technologies.

Pierwszą z nowych aplikacji jest MobileSign, czyli narzędzie do prostego i szybkiego składania podpisu elektronicznego z poziomu tabletu lub smartfonu. Rozwiązanie może korzystać z zapisanego na urządzeniu certyfikatu niekwalifikowanego lub z karty kryptograficznej z certyfikatem kwalifikowanym podłączonej poprzez odpowiedni czytnik (opcja ta wymaga zainstalowania dodatkowej aplikacji Mobile CardManager – dostępnej wkrótce). MobileSign obsługuje zarówno certyfikaty wystawiane przez CERTUM należące do Unizeto Technologies, jak i przez innych dostawców. Aplikacja umożliwia podpisanie dokumentu w formacie PDF w kilku prostych kliknięciach po wybraniu opcji z poziomu ogólnego menu. Każdy e-podpis może być dodatkowo zaprezentowany na dokumencie PDF za pomocą wcześniej zdefiniowanego znaku graficznego.

Druga z aplikacji – MobileWebNotarius służy do weryfikacji podpisu elektronicznego w chmurze, bez dodatkowego obciążania zasobów urządzenia mobilnego. Weryfikowany dokument jest przesyłany pocztą elektroniczną do serwerów WebNotarius, gdzie sprawdzana jest poprawność i parametry e-podpisu. Odpowiedź jest przekazywana w zwrotnej wiadomości e-mail, w której podana jest szczegółowa informacja  o ważności podpisu  i rodzaju użytego certyfikatu.

Obie aplikacje są bezpłatne i w pierwszej kolejności zostały przygotowane na najpopularniejszy mobilny system operacyjny – Android. Aktualnie Unizeto Technologies pracuje również nad wersjami dla platformy iOS.

Aplikacje można pobrać z serwisu Google Play:

  • MobileSign https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.unizeto.android.mobilesign&feature=more_from_developer,
  • MobileWebNotarius https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.unizeto.projewski.test.android&feature=search_result.