Blirt rozpoczął proces komercjalizacji opracowanych przez siebie substancji przeciwgrzybicznych

1 Biolab Innovative Research Technologies, Blirt, Edward Borowski, Life Science Business Consulting, LSBC, Marian Popinigis

blirtSpółka Blirt SA – Biolab Innovative Research Technologies, firma badawczo – rozwojowa prowadząca działania w zakresie biotechnologii medycznej i farmaceutycznej podpisała umowę o współpracy z Life Science Business Consulting (LSBC) – spółką mającą międzynarodowe doświadczenie w branży life science m.in. w zakresie rozwoju i komercjalizacji kandydatów na leki w przedklinicznych fazach rozwoju. Współpraca spółek ma na celu sprzedaż innowacyjnych substancji przeciwgrzybiczych opracowanych przez zespół naukowców Blirt SA pod kierownictwem prof. Edwarda Borowskiego.

Współpraca Blirt SA z LSBC ma na celu pozyskanie partnera branżowego lub sprzedaż licencji podmiotowi kontynuującemu dalsze badania, w tym kliniczne, oraz rejestrację nowych leków. Unikalne substancje przeciwgrzybicze są kierowane do potencjalnych partnerów na rynkach międzynarodowych.

Trwające badania przedkliniczne potwierdzają, że opracowane przez Blirt SA nowe, ulepszone pochodne nystatyny A1 i amfoterycyny B wykazują obniżoną toksyczność i znacząco poprawioną rozpuszczalność w wodzie, co stanowi o ich przewagach konkurencyjnych w stosunku do związków wyjściowych.

Innowacyjne związki przeciwgrzybicze, mogące stanowić przełom w leczeniu infekcji grzybiczych, zostały uhonorowane nagrodą główną w ramach tegorocznej, 3. edycji prestiżowego konkursu organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach – w kategorii „Innowacyjny Projekt Rozwiązujący Ważny Społecznie Problem”.

 

Zgodnie z założeniami strategii Blirt, rozpoczęliśmy proces komercjalizacji substancji przeciwgrzybiczych. Wybraliśmy partnera posiadającego doświadczenie w podobnych projektach w sektorze life science na europejskich rynkach. Cieszymy się z rozpoczętej współpracy i wierzymy, że wspólnie – dzięki szczegółowo opracowanej strategii komercjalizacji i wycenie naszej wiedzy – polski projekt ma szansę zaistnieć w międzynarodowym sektorze life science – mówi Marian Popinigis, członek zarządu Blirt SA.

Cieszymy się ze współpracy podjętej z Blirt SA przy tak obiecującym projekcie, który ma szanse na sukces komercyjny. Uważamy, że unikalna własność intelektualna w postaci innowacyjnych związków przeciwgrzybowych chronionych międzynarodowymi zgłoszeniami patentowymi, pozwoli uzyskać potencjalnemu inwestorowi znaczną przewagę konkurencyjną i wyraźny zwrot z inwestycji na rozwijającym  się rynku leków przeciwgrzybiczych  – mówi Roland Kozłowski, prezes zarządu LSBC.