Przejdź do treści

PRIMUM PR realizuje kolejną edycję Konkursu GrandFront

1 Izba Wydawców Prasy, Prasowa Okładka Roku GrandFront 2012, PRIMUM Public Relations

primum prIzba Wydawców Prasy powierzyła agencji PRIMUM Public Relations realizację jedenastej edycji Konkursu na Prasową Okładkę Roku GrandFront 2012.

Organizowany po raz jedenasty Konkurs to najbardziej prestiżowe wydarzenie  dla twórców grafiki prasowej w Polsce. Jest przestrzenią prezentacji najbardziej twórczych, pomysłowych i profesjonalnie przygotowanych okładek gazet i czasopism. Tegoroczny Konkurs ruszył 4 marca, a ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 20 maja 2013 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Do zadań PRIMUM PR należy całość działań public relations związanych z Konkursem oraz koordynacja projektu, w tym prowadzenie Biura Konkursu oraz organizacja gali finałowej. To już szósta edycja Konkursu realizowana przez Agencję.

Izba Wydawców Prasy to organizacja zrzeszająca wydawców gazet i czasopism – zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Do zadań Izby należy reprezentowanie interesów jej członków oraz kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności wydawniczej. Zrzesza około 120 wydawnictw ogólnokrajowych, regionalnych i lokalnych.