Przejdź do treści

Udana emisja TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ

1 Marek Juraś, TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ, Trigon TFI

trigon30 kwietnia br. zakończyła się druga emisja TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ, funduszu uruchomionego w zeszłym roku przez Trigon TFI. W drugiej emisji fundusz pozyskał 23 mln zł, a suma aktywów funduszu przekroczyła 50 mln zł. Od początku funkcjonowania fundusz zarobił dla klientów 9,9%, a wynik ten plasuje go w ścisłej czołówce funduszy absolutnej stopy zwrotu w Polsce. Emisja certyfikatów inwestycyjnych skierowana była do wąskiego grona inwestorów w ramach oferty prywatnej.

Druga emisja funduszu TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ zakończyła się sukcesem. Aktywa funduszu po tej emisji przekroczyły poziom 50 mln zł. TRIGON QUANTUM Absolute Return FIZ to niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty aktywów publicznych dystrybuowany w ramach oferty prywatnej. Opiera się on na unikalnej strategii, polityka inwestycyjna funduszu zakłada prowadzenie czterech niezależnie konstruowanych subportfeli, które mają zdolność generowania dodatnich stóp zwrotu bez względu na koniunkturę giełdową.

– Drugą emisję funduszu oceniamy bardzo dobrze. Emisja zamknęła się zgodnie z naszymi oczekiwaniami, fundusz zwiększył aktywa o 23 mln. Cieszy mnie fakt, że nasi inwestorzy obdarzyli nas zaufaniem, istotna część pozyskanych środków pochodzi bowiem od inwestorów, którzy powierzyli nam swoje środki w pierwszej emisji. Dobre wyniki funduszu, 8,95% po pierwszym kwartale 2013 r., skłaniają ich do dalszych inwestycji – mówi Marek Juraś, prezes Trigon TFI.

Zgodnie ze statutem emisje certyfikatów prowadzone są dwa razy w roku. Fundusz jest zarządzany przez czterech ekspertów: Marka Jurasia, Pawła Burzyńskiego, Grzegorza Witkowskiego oraz Przemysława Szortykę.