Przejdź do treści

Największy kontrakt T-Systems dla sektora publicznego

1 Dolna Saksonia, Maciej Plebański, T-Systems

t-systemsT-Systems – spółka teleinformatyczna należąca do grupy Deutsche Telekom –podpisała największy w swojej historii kontrakt na usługi dla sektora publicznego. Spółka będzie świadczyć usługi biurowe dla władz regionu Dolnej Saksonii w Niemczech. Umowa o wartości 280 mln EUR (ok. 1,17 mld PLN) będzie realizowana przez okres minimum ośmiu lat.

– Jak wynika z rynkowych analiz, sektor administracji publicznej kładzie coraz większy nacisk na modernizację cyfrową i poprawę efektywności systemów IT – mówi Maciej Plebański, Prezes Zarządu T-Systems Polska. – Prym w tym obszarze bez wątpienia wiedzie region Dolnej Saksonii, który jako jeden z pierwszych zdecydował się na outsourcing stacji roboczych PC na taką skalę – dodaje Maciej Plebański z T-Systems.

Usługi end-to-end dla 33 tys. stacji PC

Na mocy kontraktu, w pierwszej kolejności firma T-Systems będzie odpowiadała za migrację 7 400 stacji roboczych PC do systemu Windows 7 i środowiska Office 2010. Migracją zostaną objęte stacje na terenie Dolnej Saksonii, jak również oddziałów w Berlinie i Brukseli. Obecny system, komputery i drukarki zostaną zastąpione nowym sprzętem i oprogramowaniem. T-Systems przejmie wówczas kontrolę nad standardowymi operacjami. Zgodnie z umową, spółka T-Systems docelowo wystandaryzuje, a następnie będzie zarządzać ok. 33 tysiącami stacji roboczych użytkowanych przez władze regionu Dolnej Saksonii. Usługi end-to-end świadczone przez T-Systems uwzględniają utrzymywanie i obsługę infrastruktury IT. Outsourcing systemów i stacji roboczych pozwoli władzom Dolnej Saksonii na znaczną redukcję kosztów w obszarze IT.

Kontrakt dla regionu Dolnej Saksonii jest największym projektem T-Systems dla sektora publicznego i jednocześnie jedną z największych transakcji zawartych w 2012 r. Władze polskiego oddziału spółki zapowiadają wzmocnienie pozycji T-Systems na rynku Public w tym roku.

– W najbliższych miesiącach T-Systems Polska znacząco wzmocni swoją pozycję na lokalnym rynku IT, wykorzystując szanse i potencjał, jaki grupa Deutsche Telekom dostrzega w Polsce. Integralnym elementem naszych planów biznesowych jest ekspansja na rynku publicznym. Sektor Public przeszedł istotną transformację w ostatnich kwartałach, co sprawiło, że ze strony naszej spółki-matki otrzymaliśmy „zielone światło” do udziału w dużych przetargach na obsługę IT w administracji i instytucjach publicznych. Mam nadzieję, że w krótkoterminowej perspektywie wśród klientów T-Systems z sektora Public – obok Deutsche Post/DHL czy Deutsche Bahn – będę mógł wymienić znaczące polskie podmioty kontrolowane przez państwo – mówi Maciej Plebański, Prezes Zarządu T-Systems Polska.