Przejdź do treści

Lepsze zbilansowanie największych rynków deweloperskich

1 Emmerson, Pierwotny rynek mieszkaniowy

emmerson-logoNajnowsze dane z rynku mieszkań deweloperskich największych polskich miast napawają umiarkowanym optymizmem na przyszłość. Wskazują one, że rynek ten zmierza w kierunku coraz lepszego zbilansowania. Stopniowo zmniejsza się wysoka dysproporcja między podażą a popytem. Nadal jednak rynek ten pozostaje niezrównoważony.

Coraz lepsze zbilansowanie rynku następuje dzięki m.in. spadkom w poziomie oferty. Najnowsze wyniki monitoringu inwestycji deweloperskich systematycznie prowadzonego przez Dział Badań i Analiz firmy Emmerson na potrzeby raportów kwartalnych opisujących rynki mieszkaniowe Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Poznania i Gdańska wykazały, iż w I kwartale bieżącego roku oferta deweloperów zmniejszyła się w relacji do danych z końca ubiegłego roku.

Poniżej zamieszczono zestawienie przedstawiające wielkość oferty deweloperów na największych rynkach mieszkaniowych kraju.

Oferta deweloperów na koniec I kw. 2013 r.

Miasto

Warszawa

Kraków

Wrocław

Poznań

Gdańsk

Liczba oferowanych mieszkań (w tys.)

18,3

10,5

7,8

3,9

5,7

Zmiana w relacji do poprzedniego kwartału (IV kw. 2012 r.)

-4,7%

-4,6%

-5,7%

-4,3%

-4,1%

Źródło: cykl raportów „Pierwotny rynek mieszkaniowy – I kwartał 2013 r.”
Działu Badań i Analiz firmy Emmerson S.A.

Spadki wielkości oferty deweloperów to nie tylko efekt permanentnego procesu sprzedaży mieszkań, ale również wyraźnie niższych wielkości tzw. nowej podaży czyli liczby nowych mieszkań, które w dany okresie wprowadzane są do oferty. Niższa nowa podaż jest rezultatem znacznego obniżenia skłonności deweloperów do rozpoczynania kolejnych inwestycji. Z jednej strony do inwestycji wciąż nie zachęca kondycja rynku mieszkaniowego (relacja popyt-podaż), a z drugiej strony dają o sobie znać trudności, z jakimi muszą sobie poradzić deweloperzy przy rozpoczynaniu nowych projektów po wejściu w życie ustawy deweloperskiej. W kolejnych kwartałach bieżącego roku najbardziej prawdopodobna będzie kontynuacja scharakteryzowanych powyżej tendencji, tj. spadków w poziomie całkowitej oferty.