Marketplanet w branży wydawniczej. Young Digital Planet kupuje nowocześnie

1 Artur Malinowski, Marketplanet, Young Digital Planet

MarketPlanetMarketplanet zakończył wdrożenie w Young Digital Planet. Był to pierwszy projekt warszawskiej spółki w branży wydawniczej. Wpisuje się on w strategię dostarczania nowoczesnych, kompleksowych rozwiązań doradczych, obejmujących całościowo proces zakupów w firmie. Prace trwały niecałe 2 miesiące.

Young Digital Planet (YDP) to największy w Polsce producent i wydawca edukacyjnych programów komputerowych.  Jest dostawcą systemów szkoleniowych i treści edukacyjnych, opartych na technologiach informacyjnych, dla klientów indywidualnych, instytucji oświatowych oraz przedsiębiorstw.

Wdrożenie prowadzone w YDP przez Marketplanet, składało się z trzech etapów: analizy potencjału zakupów, opracowania nowych zasad realizacji procesu zakupowego oraz wdrożenia. Metodyka stosowana przez Marketplanet dla tego typu  kompleksowych projektów zapewnia wysoką skuteczność wdrożenia zmian, opierając działania na właściwej komunikacji i zarządzaniu zmianą w organizacji. – Z racji, że nie działaliśmy jeszcze w tej branży, projekt ten był dla nas dużym wyzwaniem. Rozwiązania zaprojektowane i wdrożone przez Marketplanet uwzględniają m.in. specyfikę branży, gdzie kluczowymi są zakupy produkcyjne takie jak: druk, tłoczenie płyt i zakup usług programistycznych. Są one trudne do zaplanowania, ponieważ trudno skorelować sprzedaż z zakupami dedykowanym bezpośrednio do klientów – podkreśla Artur Malinowski, odpowiedzialny za prowadzenie projektu i dodaje, że ścisła współpraca z zarządem w trakcie całego projektu pozwoliła szybko i sprawnie zredefiniować cele na poziomie strategicznym oraz uprościć i zdefiniować działania operacyjne. Pozwoliło to m.in. na opracowanie planu zakupów skonsolidowanych na 2013 rok i w jego ramach wspólnie z Marketplanet przygotować i przeprowadzić postępowanie na wybór dostawcy sprzętu IT. Zakup ten zakończony aukcją elektroniczną przyniósł wymierne oszczędności kosztowe (lub upusty cenowe).

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu