Przejdź do treści

Online Visual System – innowacyjne rozwiązanie dla biznesu

1 Online Visual System, Vivenge

Jesteś właścicielem stacji benzynowej, placówki handlowej czy innego obiektu usługowego? Zdarzają Ci się czasem usterki w oznakowaniu wizualnym Twojej firmy? Online Visual System to program stworzony właśnie dla Ciebie.

vivengeOnline Visual System (OVS) to system zdalnego monitorowania świetlnej identyfikacji wizualnej, który został opracowany przez specjalistów z firmy Vivenge w ramach prac badawczo-rozwojowych, we współpracy z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Specjalne oprogramowanie softwarowe umożliwia obserwację obrandowania placówek (banków, sklepów, restauracji, stacji benzynowych itp.) 24h na dobę.

Jak to działa

Program działa na podobnej zasadzie jak system monitorowania ulic – dzięki wdrożonym rozwiązaniom przesyła dane o uszkodzeniach w oznakowaniu zewnętrznym danej placówki (usterki oświetleniowe, pęknięcia, uszkodzenia). Podczas montażu oznakowania placówki, instalowany jest sprzęt nawigacyjny, przekazujący do systemu współrzędne lokalizacji. Monter kalibruje urządzenia pod kątem pola widzenia poszczególnych obiektywów, a także wprowadza dystans, jaki dzieli urządzenie monitorujące od urządzenia monitorowanego. Po zamontowaniu osprzętu i oznakowania danego obiektu, wykonuje się zdjęcie wzorcowe (dzienne i nocne), które jest wyznacznikiem jakości identyfikacji wizualnej. Online Visual System samodzielnie i regularnie wykonuje zdjęcia, (w dzień i w nocy), dokonując porównania z materiałem wzorcowym, sporządzonym po instalacji oznakowania, które znajduje się w systemie. Jeżeli program wykryje zmiany pomiędzy stanem pierwotnym a stanem obecnym – przesyłany jest komunikat do administratora systemu, który w przypadku wątpliwości, pobiera dodatkowy materiał z systemu w celu sprawdzenia uszkodzenia. Na jego podstawie identyfikuje problem oraz podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu.

Dodatkowe atuty

Jedną z wielu zalet OVS jest fakt, że system ma możliwość dokonywania wybiórczej analizy stanu oznakowania reklamowego pod kątem miast, regionów, czy nawet samych klientów. Zdjęcia wysyłane do głównego operatora są posortowane chronologicznie i przekazywane w trybie natychmiastowym, co pozwala na sprawny monitoring zdarzeń, również w przypadku systemów obejmujących setki kamer. Dane sporządzone przez OVS są przekazywane do  głównego komputera, a na ich podstawie generowane są raporty zdarzeniowe, które przyczyniają się do tego, że usługi serwisowe stają się bardziej ekonomiczne, a wykorzystanie pracy ekip remontowych dużo wydajniejsze. Dodatkową opcją systemu, jest dedykowana dla większych sieci (posiadających dużą ilość placówek) możliwość sprawdzenia stanu oznakowania wybranych obiektów, a także sporządzania raportów ze stanu oznakowania każdej poszczególnej placówki.

Online Visual System charakteryzuje nieprzerwane działanie 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Wszystkie zdarzenia, jakie rejestrują kamery są archiwizowane, dlatego w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, np. aktu wandalizmu, cała sytuacja zostanie zarejestrowana i przechowana w systemie. Ponadto działanie systemu w praktyce obniża koszty pogwarancyjnych usług serwisowych, oraz umożliwia rejestrację pracy ekip montażowych.

Obecnie oprogramowanie Online Visual System jest w fazie testów. Firma Vivenge planuje uruchomienie systemu z końcem 2013 roku.