Przejdź do treści

Nowoczesne studia podyplomowe – jak uczelnie mogą lepiej kształcić na potrzeby rynku? Które kompetencje są kluczowe?

1 ICT, Knowledge@Work, Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

knowledge@workO tym, że rynek pracy boryka się z jednej strony z bezrobociem, w dużym stopniu także wśród absolwentów studiów, a z drugiej – z coraz bardziej odczuwalnym przez firmy brakiem wyspecjalizowanych kadr, mówi się już od dawna. Na brak pracowników narzekają głównie branże techniczne, brakuje inżynierów, informatyków, także wyspecjalizowanych robotników i techników. Jednak pracodawcy wspólnym głosem – niezależnie od branży – podkreślają także, że niezależnie od przygotowania zawodowego, absolwentom większości szkół i uczelni w największym stopniu brakuje wciąż kompetencji miękkich, społecznych, takich jak kreatywność, praca w zespole, zarządzanie wiedzą czy komunikacja interpersonalna, ale też np. wystarczających umiejętności z zakresu ICT.

Czy uczelnie są przygotowane do tego, aby kształcić najlepiej wykwalifikowanych pracowników, a szczególnie dostarczać wartościową kadrę menedżerską na rynek pracy, który stawia coraz wyższe wymagania? Jak powinny wyglądać modele nowoczesnych studiów dla osób powracających na uczelnie po uzupełnienie wykształcenia? Czy obecne regulacje prawne sprzyjają nowoczesnemu modelowi kształcenia?

Wyzwaniom tym postanowiła stawić czoła Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie, rozpoczynając realizację projektu Knowledge@Work. Projekt stawia sobie za cel stworzenie nowoczesnego modelu studiów podyplomowych, odpowiadającego właśnie na te potrzeby rynku pracy, np. poprzez uzupełnienie programów o kluczowe kompetencje, w tym społeczne, modelu elastycznego i atrakcyjnego dla słuchaczy, a także praktycznego i przygotowanego do wdrożenia przez inne uczelnie wyższe w Polsce.

W dniach 26 i 27 kwietnia odbędzie się w Szczecinie panel ekspertów, pełniący rolę platformy wymiany spostrzeżeń i doświadczeń, gdzie specjaliści z różnych dziedzin, między innymi kształcenia osób dorosłych, wdrażania nowoczesnych technologii w edukacji, a także przedstawiciele świata biznesu podzielą się swymi opiniami co do stanu aktualnego i przyszłości kształcenia przez całe życie.