WALK Creative wesprze promocję Europejskiego Forum Nowych Idei 2013

1 ATL, EFNI, Europejskie Forum Nowych Idei 2013, Konfederacja Lewiatan, Walk Creative

walkWALK Creative wygrał konkurs na realizację kampanii promującej Europejskie Forum Nowych Idei 2013. Agencja odpowiada za opracowanie strategii komunikacji kampanii, przygotowanie idei kreatywnej oraz działania ATL. Kampania będzie realizowana na zlecenie Konfederacji Lewiatan, organizatora EFNI.

Europejskie Forum Nowych Idei 2013 to prestiżowa, międzynarodowa konferencja skupiająca środowiska biznesowe oraz wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki i organizacji pozarządowych. Celem spotkania jest analiza oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kontekście aktualnych wyzwań ekonomicznych i cywilizacyjnych oraz przyszłości Europy, zgodnie z przewodnim hasłem „Co dalej Europo? Jak na nowo urządzić Stary Kontynent? Perspektywa biznesu”.

Forum organizowane jest przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Tegoroczna, trzecia edycja EFNI odbędzie się w dniach 25-27 września w Sopocie. Dodatkowe informacje na temat Europejskiego Forum Nowych Idei 2013 można znaleźć na stronie efni.pl.

Konfederacja Lewiatan jest najsilniejszą organizacją reprezentującą prywatne przedsiębiorstwa w Polsce. Zabiega o konkurencyjność polskiej gospodarki i sukces polskich firm. Skupia ponad 60 branżowych i regionalnych związków pracodawców i kilkudziesięciu członków indywidualnych. Łącznie reprezentuje 3750 firm, zatrudniających ponad 750 000 pracowników. Członkowie i eksperci PKPP Lewiatan zaopiniowali do tej pory ponad 2500 projektów ustaw i rozporządzeń dotyczących różnych sfer gospodarki, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców w procesach legislacyjnych. PKPP Lewiatan jako jedyna polska organizacja pracodawców ma od 2002 roku stałe biuro w Brukseli. Prezydent Lewiatana jest Wiceprezydentem BUSINESSEUROPE.