Rozpoczynają się internetowe Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie

1 Forum Odpowiedzialnego Biznesu, iRoob, ISO 26000, Mirella Panek-Owsiańska, Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki

forum odpowiedzialnego biznesuPodczas tegorocznego ogłoszenia Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki” uczestnicy mieli możliwość przedstawienia swoich spostrzeżeń na temat praktyk z siedmiu obszarów, wyodrębnionych w normie ISO 26000. Dyskusje stolikowe zaowocowały rozpoczęciem dialogu na temat trendów w poszczególnych obszarach. W ramach kontynuowania rozmowy Forum Odpowiedzialnego Biznesu stworzyło internetowe Rozmowy o odpowiedzialnym biznesie (iRoob).

Co dwa tygodnie, w ramach iRoob będzie otwierane nowe zagadnienie do komentowania spośród opisanych w Raporcie: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

– Podczas ogłoszenia Raportu Odpowiedzialny Biznes w Polsce rozpoczęliśmy dyskusję o obszarach normy ISO 26000 i dobrych praktykach, które znalazły się w Raporcie. Rozmowy organizowane są od 7 lat, w tym roku po raz pierwszy także w sieci. Zapraszamy wszystkie osoby do dyskusji, wyrażenia swojego zdania, wątpliwości lub opinii. Uważasz, że jakaś dobra praktyka nie jest wcale dobra? Chciał(a)byś się podzielić doświadczeniem CSRowym? Dołącz i dyskutuj! – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jako pierwszy dyskutowany będzie obszar dotyczący ładu organizacyjnego, czyli systemu, poprzez który organizacja podejmuje i wdraża decyzje, zmierzające do realizacji jej celów. (…) Ład organizacyjny jest najistotniejszym czynnikiem umożliwiającym organizacji wzięcie odpowiedzialności za wpływ  jej decyzji i działań oraz zintegrowanie społecznej odpowiedzialności z funkcjonowaniem całej organizacji i jej relacji. Ład organizacyjny w kontekście społecznej odpowiedzialności ma szczególną cechę – będąc  głównym obszarem, w obrębie którego organizacja  powinna działać, jest zarazem środkiem zwiększającym zdolność organizacji do postępowania w sposób społecznie odpowiedzialny w odniesieniu do pozostałych kluczowych obszarów. (Norma PN-ISO 26000:2012. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, listopad 2012).

Podczas iRoob będzie można odnieść się między innymi do tego, która praktyka z obszaru „ład organizacyjny” Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki” i dlaczego zasługuje na docenienie, powielanie czy wzorowanie się na niej. Jakie trendy widać w adresowanym obszarze i czy w danym zakresie dostępne są dobre praktyki zagraniczne, które warto polecać. Możliwe będzie także zapoznanie się z opiniami uczestników z ogłoszenia Raportu.

Aby podzielić się swoimi opiniami, odwiedź wydarzenie na fanpage Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Głos w debacie można zabrać także za pośrednictwem maila, wystarczy wysłać wiadomość na adres mail biuro@fob.org.pl w tytule maila wpisując „iRoob – tytuł obszaru”.

Za dwa tygodnie temat – prawa człowieka. Rozpoczęcie rozmów o następnym obszarze nie powoduje zamknięcia poprzedniego wątku.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu