Senior.pl w sieci Evolution Media Net

1 Evolution Media Net, Karol Kowalski, Senior.pl

evolution media netSenior.pl, największy polski serwis adresowany do osób powyżej 50.ego roku życia, dołączył do sieci Evolution Media Net.

Senior.pl to największy i najbardziej znany z serwisów adresowanych do starszego pokolenia internautów (powyżej 50.ego roku życia) – miesięcznie odwiedza go ponad 550 tys. użytkowników (Megapanel PBI/Gemius, 01.2013). Portal funkcjonuje na rodzimym rynku internetowym od roku 2006 i jest bardzo dobrze rozpoznawalny nie tylko wśród dojrzałych odbiorców. Misją serwisu, oprócz działań informacyjnych, jest przeciwstawianie się dyskryminacji ze względu na wiek na różnych płaszczyznach życia. Portal bardzo dużo miejsca poświęca także edukacji i aktywizacji osób starszych.

Senior.pl to również platforma społecznościowa, która łączy użytkowników zarówno z Polski, jak i z kilkudziesięciu krajów całego świata. Najstarsi aktywni użytkownicy serwisu mają ponad 80 lat, a niektórzy moderatorzy działającego w ramach portalu forum ponad 70 lat. Ze względu na swoją tematykę i grupę odbiorców serwis jest bardzo atrakcyjnym medium reklamowym dla wielu branż i marek. Oprócz klasycznych formatów reklamy display’owej portal oferuje reklamodawcom także prowadzenie działań niestandardowych, projektowanych indywidualnie.

Staramy się różnicować nasze portfolio serwisów i oferować reklamodawcom jak najwięcej możliwości prowadzenia efektywnych kampanii, nie tylko pod kątem zasięgu. Senior.pl to w swojej kategorii najważniejszy i największy serwis, a dla wielu reklamodawców grupa odbiorców powyżej 50.ego roku życia jest niezwykle istotna. – mówi Karol Kowalski odpowiedzialny w Evolution Media Net za współpracę z witrynami.