Przejdź do treści

Digate S.A. podpisał umowę o wartości 710 tys. zł

Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – podpisał umowę na realizację projektu o wartości 710 tys. zł netto. Przedmiotem prac będzie wykonanie usług programistycznych w zakresie przygotowania aplikacji CRM dla firmy działającej w branży telekomunikacyjnej. Zakończenie i rozliczenie projektu nastąpi do końca III kw. 2013 r.

„Pod koniec października 2012 r. spotkaliśmy się z inwestorami w celu przedstawienia aktualnej strategii związanej z rozwojem Digate S.A. na rynku IT. Wtedy też sygnalizowaliśmy rozpoczęcie negocjacji w zakresie dwóch nowych umów dotyczących realizacji zaawansowanych systemów CRM. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy realizację pierwszego projektu o łącznej wartości ok. 1 mln zł. Teraz przystępujemy do realizacji drugiego, w ramach którego podpisaliśmy umowę o wartości 700 tys. zł. Nie wykluczamy, że finalna wartość prac może jeszcze wzrosnąć, wraz z realizacją kolejnych etapów tego projektu.” – mówi Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Digate S.A.

21 lutego 2013 roku Digate S.A. przedstawił prognozy finansowe na rok 2013. Według opublikowanych informacji Spółka zakłada osiągnięcie w 2013 r. ponad 3 mln zł przychodów, 700 tys. zł zysku ze sprzedaży oraz 150 tys. zł zysku netto. Przedstawiona prognoza została w 75% oparta na zakontraktowanych już projektach. Natomiast pozostałe 25% przedstawionych wyników oszacowaliśmy na podstawie aktualnie negocjowanych umów.