Przejdź do treści

Stłuczka? Musisz to przeczytać

Kolizja czy wypadek to przykre doświadczenie. Nierzadko tracimy wówczas rezon i zapominamy o prostych czynnościach, które powinniśmy wykonać by szybko i sprawnie otrzymać odszkodowanie. Jak zatem postępować, gdy jesteśmy uczestnikiem kolizji lub wypadku na drodze? Radzi Wojciech Groblewski, ekspert Liberty Direct.

1. Zabezpieczamy miejsca zdarzenia

Przede wszystkim powinniśmy odpowiednio zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Ustawmy zatem uszkodzone pojazdy w taki sposób, aby nie utrudniały ruchu. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której uczestnicy wypadku doznali obrażeń – wtedy nie możemy przestawiać pojazdów aż do przybycia Policji. Mamy też obowiązek zapewnić bezpieczeństwo pozostałym uczestnikom ruchu, tj. wyraźnie oznakować miejsce zdarzenia (trójkąt, światła awaryjne) oraz udzielić niezbędnej pomocy osobom poszkodowanym.

2. Zbieramy dane i oświadczenia uczestników

W kolejnym kroku spisujemy oświadczenie. Dokument ten powinien zawierać:

 • dane uczestników zdarzenia, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu;
 • dane świadków. Ich opinie pomogą potem w procesie likwidacji;
 • dane pojazdów biorących udział w zdarzeniu: jak marka, model i numer rejestracyjny;
 • informację na temat uszkodzeń pojazdów;
 • dokładny opis kolizji lub wypadku (dzień, godzina, miejsce, okoliczności) wraz z ewentualnym wskazaniem sprawcy zdarzenia i danymi jego ubezpieczyciela (nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC);
 • niezbędnym elementem każdego oświadczenia są oczywiście czytelne podpisy jego uczestników.

3. Robimy zdjęcia

Jeżeli dysponujemy aparatem fotograficznym, dobrze jest zrobić zdjęcia na miejscu zdarzenia. Pozwoli to znacznie przyspieszyć proces likwidacji szkody. Ujęcia powinny ukazywać zarówno pojazdy, jak i samo miejsce, w którym doszło do zderzenia. Dzięki nim ubezpieczyciel łatwiej przeanalizuje okoliczności szkody. Będą one także podstawą do wydania opinii w tym zakresie.

4. Zgłaszamy szkodę do ubezpieczyciela

Następnie powinniśmy jak najszybciej poinformować o zdarzeniu ubezpieczyciela, który dokona rejestracji szkody i uruchomi procedurę likwidacyjną. Podczas zgłoszenia będziemy musieli podać:

 • numer polisy OC sprawcy szkody – jeśli szkoda nie powstała z naszej winy;
 • numer polisy AC – w przypadku szkód zgłaszanych w ramach tej polisy;
 • numer rejestracyjny oraz marka naszego pojazdu;
 • numer rejestracyjny oraz marka pojazdu sprawcy (jeśli szkoda nie powstała z naszej winy);
 • data i miejsce zdarzenia;
 • dane adresowe jednostki policji interweniującej na miejscu zdarzenia (jeżeli policja była wezwana);
 • nasze dane osobowe i telefon kontaktowy;
 • opis uszkodzeń pojazdów biorących udział w zdarzeniu;
 • okoliczności zdarzenia.

5. Spotkanie z rzeczoznawcą

Po zgłoszeniu szkody kolejny krok leży po stronie firmy ubezpieczeniowej. Powinna ona zorganizować oględziny, podczas których zostanie oceniony rozmiar i rodzaj uszkodzeń pojazdu. Niektóre firmy umawiają rzeczoznawcę w 24h, innym zajmuje to nawet tydzień od momentu zgłoszenia szkody. W trakcie spotkania rzeczoznawca sporządza dokumentację zdjęciową pojazdu i naszych dokumentów oraz prosi o wypełnienie druku zgłoszenia szkody. Jest to również odpowiednia chwila na przekazanie ubezpieczycielowi wszystkich innych, posiadanych przez nas dokumentów związanych z kolizją lub wypadkiem. W przypadku mniejszych szkód wizyta rzeczoznawcy może nie być konieczna – wówczas ubezpieczyciel podejmie decyzję o wypłacie odszkodowania na podstawie pozyskanych od nas informacji i zdjęć.

6. Odbiór odszkodowania

Po oględzinach pojazdu ubezpieczyciel przygotuje wycenę kosztów naprawy, a następnie skontaktuje się z nami i poinformuje o wysokości odszkodowania. W tym miejscu możemy dokonać wyboru, czy chcemy otrzymać zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę bez konieczności przedstawiania faktur dokumentujących naprawę pojazdu, czy wolelibyśmy pozostawić kwestie rozliczania szkody upoważnionemu przez nas serwisowi dokonującemu naprawy. W całym procesie z reguły możemy sprawdzać status likwidacji poprzez elektroniczne e-konta.

7. Kiedy konieczna Policja?

Policję powinniśmy wezwać zawsze w sytuacjach, w których trudno ustalić, kto jest sprawcą zdarzenia, kierowca pojazdu, z którym się zderzyliśmy jest pod wpływem alkoholu lub zbiegł z miejsca zdarzenia, ewentualnie nie posiada ważnych uprawnień do prowadzenia pojazdu. To także konieczne, gdy są osoby poszkodowane, które doznały obrażeń lub mamy do czynienia z poważnymi uszkodzeniami pojazdów.