Światowy Dzień Nerek

Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) obchodzony jest w roku 2012 po raz siódmy. Idea obchodów tego dnia zrodziła się wśród kilku organizacji międzynarodowych, takich jak: Światowa Federacja Narodowych Fundacji Nefrologicznych, Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne, Europejskie Stowarzyszenie Nefrologiczne  i wiele innych. Ze strony polskiej od samego początku obchody Światowego Dnia Nerek są organizowane wspólnie przez Polskie Towarzystwo Nefrologiczne, Stowarzyszenie Nefrologia Polska (odpowiednik Narodowej Fundacji Nefrologicznej), Krajowy Zespół Konsultanta Medycznego w dziedzinie Nefrologii oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Osób Dializowanych.

Głównym celem ustanowienia tego dnia było i jest zwrócenie uwagi na problemy związane z występowaniem chorób nerek w społeczeństwie. Jak bowiem wynika z szeregu badań populacyjnych przeprowadzonych w wielu krajach na różnych kontynentach, co najmniej 10-12% ludzkości cierpi na przewlekłą chorobę nerek w różnym stopniu zaawansowania. Podobne dane przynosi badanie epidemiologiczne PolNef przeprowadzone w mieście i gminie Starogard Gdański na Pomorzu. Oznacza to, że problem ten dotyczy na całym świecie blisko 500-600 mln ludzi, a w Polsce ponad 4 mln osób. Uświadomienie tego faktu jest ogromnie istotne, biorąc pod uwagę fakt, iż istnieje szereg niefarmakologicznych i farmakologicznych metod nefroprotekcji czyli ochrony przed rozwojem i/lub postępem przewlekłej choroby nerek.

Celem tegorocznego Światowego Dnia Nerek jest promowanie działań profilaktyki chorób nerek doprowadzających w konsekwencji do ostrego zapalenia nerek. A hasłem przewodnim tegorocznego Dnia jest:

„STOP! Ostremu uszkodzeniu nerek”
(ang. STOP! Kidney Attack! Protect your kidney, find out how.)

Według ekspertów częstość ostrego uszkodzenia nerek jest znaczna i w związku z tym konieczna jest
kampania edukacyjna podobnie jak w przypadku edukacji związanej z prewencją pierwotną i wtórną schorzeń układu sercowo-naczyniowego. Szczególnie ważna jest edukacja środowisk medycznych zajmujących się chorymi ze schorzeniami predysponującymi do ostrego uszkodzenia nerek. Przykładem takich chorych są pacjenci , często dzieci i młodzi dorośli po urazach wielonarządowych, zatruciach czy z chorobami infekcyjnymi. Dzięki wspomnianej edukacji wiele przypadkom ostrego uszkodzenia nerek można zapobiec , a u reszty chorych wdrożyć odpowiednie natychmiastowe leczenie zaraz po postawieniu rozpoznania.

Dane światowe wskazują, że od 5 do 20% u pacjentów hospitalizowanych w oddziałach intensywnej terapii dochodzi do ostrego uszkodzenia nerek. Wystąpienie niewydolności nerek pogarsza i utrudnia leczenie choroby podstawowej. Stąd też ważna jest edukacja nie tylko personelu medycznego pracującego w oddziałach szpitalnych, ale także lekarzy rodzinnych. A pod opieką lekarzy rodzinnych znajduję się znaczna populacja ludzi starszych, którzy wymagają często wielolekowej terapii, a w związku z tym ryzyko uszkodzenia nerek u tych chorych przy zastosowaniu zbyt dużych dawek leków jest duże. Należy zwrócić uwagę, iż ostre uszkodzenie nerek czy to u chorych hospitalizowanych czy u pacjentów ambulatoryjnych wiążą się także z większymi nakładami finansowymi dla systemu ochrony zdrowia, co w skali kraju ma duże znaczenie ekonomiczne.

Pierwszą oznaką uszkodzenia nerek jest obecność albumin w moczu. Badanie moczu pozwala na wykrycie nawet niewielkiej ich ilości już na początku choroby. Dodatkowo bardzo często w tej grupie chorych współistnieje nadciśnienie tętnicze. Dlatego też regularna i dobra kontrola ciśnienia tętniczego oraz właściwe leczenie cukrzycy stanowią podstawowe kanony skutecznej nefroprotekcji. Stąd tak ważna jest świadomość o konieczności okresowej kontroli ciśnienia tętniczego, oznaczania mikroalbuminurii, okresowego badania stężenia glukozy we krwi.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu