Integrated Solutions dla Urzędu Miasta Katowice

Integrated Solutions (IS), wyspecjalizowany integrator należący do Orange Polska – największej firmy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej – podpisał umowę z Urzędem Miasta Katowice (UMK). Wartość umowy to 799 tys. zł brutto. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, konfigurację i wdrożenie telefonii IP w UMK. Dzięki IP PABX od IS, 330 pracowników zlokalizowanych w głównej siedzibie urzędu, a także w jego jednostkach będzie komunikować się efektywnie i bez zakłóceń. Celem wdrożenia jest także osiągnięcie konkretnych oszczędności w obszarze połączeń wewnętrznych.

IP PABX to tzw. telefonia internetowa, która zbudowana jest w oparciu o technologię VoIP (Voice over Internet Protocol). Do połączeń telefonicznych wykorzystywana jest bezpieczna, jednolita sieć transmisji danych i głosu IP VPN. IP PABX to także zestaw zaawansowanych funkcji usprawniających komunikację w firmie oraz integrację z aplikacjami biurowymi.

„W UMK rozwiązanie umożliwia połączenia głosowe, wykorzystanie komunikatora firmowego (Jabber), tele- i wideokonferencje oraz zawiera funkcjonalności zestawów sekretarskich i dyrektorskich (m.in. nagrywanie rozmów i IVR). Wierzymy, że IP PABX przyniesie tak innowacyjnej instytucji publicznej, jaką jest Urząd Miasta Katowice długofalowe korzyści w postaci usprawnienia komunikacji, konkretnych oszczędności i dzięki temu doskonałej obsługi wszelkich spraw urzędowych” – mówi Tomasz Stokowiec, Dyrektor Rynku ICT w Integrated Solutions.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu