Przejdź do treści

Kryzys sprzyja powstawaniu nowych miejsc pracy

Pogłębiające się spowolnienie gospodarcze oraz przekraczające już 14,2 procent bezrobocie w Polsce wcale nie oznacza, że firmy przestały zatrudniać pracowników. Prognozy dla sektora outsourcingowego, w tym również usług finansowych, księgowych czy podatkowych, który zatrudnia obecnie ponad 100 tysięcy osób mówią, że liczba ofert pracy wzrośnie o 5 – 10 proc. w tym roku. Zapotrzebowanie na nowe kadry potwierdza firma ASB Poland, która mimo kryzysu rozbudowuje swój dział podatkowy i zatrudnia nowych pracowników. Do zespołu dołączył niedawno nowy szef tego działu – Piotr Kwaśny – wcześniej pracujący m.in. w Ernst & Young.

Pomimo pogarszającej się sytuacji gospodarczej w Polsce i Unii Europejskiej, na rodzimym rynku działają firmy, które zwiększają zatrudnienie. Z najnowszego raportu na temat rynku pracy wynika, że wzrost zatrudnienia odnotują firmy usługowe, zajmujące się tzw. nowoczesną gospodarką. Będą to przede wszystkim przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu księgowości i obsługi informatycznej. Ten trend potwierdza firma ASB Poland, która w związku ze stałym wzrostem zatrudnienia, przeprowadziła się właśnie do nowego, większego biura. – Na polskim rynku działamy już ponad pięć lat.  W tym okresie odnotowujemy stały wzrost zainteresowania naszymi usługami, co przekłada się również na większą liczbę klientów. To z kolei spowodowało konieczność znacznego powiększenia zespołu – mówi Przemysław Oleksy, dyrektor zarządzający w ASB Poland. Obecnie zatrudniamy specjalistów z doświadczeniem w branży podatkowo-księgowej. Na szczęście tak dobrze wykształconych osób w Polsce nie brakuje. Nie mamy więc problemu ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanych kadr – dodaje Oleksy. Do zespołu ASB Poland dołączył ostatnio również Piotr Kwaśny, wcześniej pracujący dla Ernst & Young i Accreo Taxand. Objął on stanowisko członka zarządu w ASB Tax, spółki córki, która świadczy usługi doradztwa podatkowego.

Outsourcing usług coraz popularniejszy

W Polsce widać bardzo wyraźny wzrost zainteresowania szeroko rozumianymi usługami outrsourcingowymi, zwłaszcza wśród firm z Europy Zachodniej czy USA. Wydzielenie specyficznych usług, czy zadań i powierzenie ich wyspecjalizowanym przedsiębiorstwom zewnętrznym, pozwala firmom na optymalizację kosztów działalności. Firmy coraz chętniej powierzają podwykonawcom realizację nawet bardziej skomplikowanych procesów, takich jak chociażby optymalizacja w zakresie prawa podatkowego. Polska zajmuje obecnie trzecie miejsce na świecie w kategorii centrów usług wspólnych, wynika z najnowszego rankingu. Nasz kraj specjalizuje się głównie w usługach księgowo-finansowych i informatycznych. To spowodowało, że już teraz w tej branży w Polsce pracuje ponad 100 tysięcy osób.

Optymistyczne dane za zeszły rok, mówiące o wzroście zatrudnienia w branży outsourcingowej o 6 proc. oraz prognozy mówiące o 5 – 10 procentowym wzroście, są dobrym sygnałem dla osób poszukujących pracy w tym sektorze.