Dekalog na śmieci

Z początkiem 2013 roku wejdą w życie całkiem nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami. Nowelizacja ustawy mówi o przejęciu przez gminy obowiązków związanych z odbiorem i utylizacją odpadów komunalnych wytwarzanych na ich terenie: teraz to gmina stanie się właścicielem śmieci i będzie odpowiedzialna za ich utylizację i recykling. Dla przeciętnego Kowalskiego generalna zmiana będzie polegała niestety na zwiększeniu opłaty za wywóz śmieci. Niewątpliwie są też plusy: gmina będzie musiała odebrać od nas wszystkie wytworzone śmieci. Dzięki temu nie będzie już pokusy, aby wyrzucać śmieci do lasu. Jak zatem przygotować się do nowej rzeczywistości? O czym musimy pamiętać, żeby po 1 lipca nie spotkały nas niemiłe niespodzianki? Co trzeba wiedzieć o nowej ustawie? Wszelkie wątpliwości rozwieją nam porady eksperta, Darka Mainka z firmy HSM Polska, producenta maszyn belujących papier, folię i butelki PET.

  1. Nie zapomnij wypowiedzieć umowy

Jeśli obecnie masz podpisaną umowę z firmą wywożącą odpady, będziesz musiał ją wypowiedzieć. Najlepiej zrobić to możliwie jak najszybciej, żeby uniknąć podwójnych opłat. Od 1 lipca to gmina będzie odpowiedzialna za wywóz śmieci i to ona wybierze w przetargu firmę, która będzie odpowiedzialna za odbiór wszystkich Twoich śmieci. Ty za to będziesz uiszczał stałą opłatę do kasy gminy.

  1. Wspólnota i ekologia

Każdy wie, że od momentu akcesji do UE, przyjmujemy wewnętrzne regulacje i stosujemy się do prawa obowiązującego we wspólnocie. Tak jest też z ustawą śmieciową. Należy mieć świadomość, że chęć wprowadzenia zmian w Polsce, spowodowana jest ekologią i ogólnym dobrem społecznym. Choć uderzy to w kieszeń Kowalskich, w dłuższej perspektywie powinno przynieść wiele korzyści.

  1. Zapoznaj się ze sposobem naliczania opłat

Ustawa dopuszcza cztery możliwości: od mieszkańca, od powierzchni nieruchomości, od zużycia wody i od gospodarstwa domowego. Nie ma rozwiązania idealnego, a każde z nich ma plusy i minusy. Najczęściej przyjmowanym jest jednak, ustalanie opłaty w zależności od ilości osób zamieszkałych pod danym adresem.

  1. Gmina i przetarg

Każda z gmin ogłosi przetarg na odbiór i utylizację śmieci. Taki obowiązek ma jednak do połowy 2013 roku. Możesz zorientować się kto wygra taki konkurs oraz zapoznać się z warunkami cenowymi odbioru. Być może w przyszłości dzięki temu stawka ustalona przez radę gminy uleganie zmniejszeniu. Gmina musi wydać właśnie na ten cel wszystkie zebrane pieniądze z opłat za wywóz śmieci. Jeśli zostaną jakieś środki, gmina będzie musiała obniżyć ceny w następnym roku.

  1. Kto pyta, nie błądzi

Wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości, właściciel nieruchomości, Urząd Gminy czy stosowne strony internetowe to miejsca, w których możemy znaleźć więcej bieżących informacji o nowych warunkach odbioru śmieci. Warto również obserwować doniesienia medialne – często to media pierwsze poinformuję o zmianach.

  1. Segregowanie zawsze się opłaca

Zapoznaj się dokładnie z warunkami i cennikiem odbioru. Ustawodawca nałożył na gminy obowiązek ustalania niższych cen za śmieci posegregowane. W niektórych gminach mogą być one nawet o połowę niższe. Może okazać się, że odpowiednie pogrupowanie nieczystości znacznie ograniczy opłaty za ich odbiór.

  1. Obowiązek dla dobra środowiska

Musimy mieć świadomość, że dzisiejsza utylizacja odpadów i dzikie wysypiska w środku lasu to pokłosie już dość wysokich stawek za odbiór naszych śmieci. UE stawia jednak na szerzenie świadomości i chce dopłacać do ekologicznych mieszkańców i przedsiębiorstw, które będą w stanie nie tylko sprawnie i ekologicznie odebrać odpady, ale również je odpowiednio przetworzyć.

  1. Śmieciowy biznes

Mało kto wie, jak wygląda dzisiejsze wysypisko śmieci. Mit o brudnych miejscach zamieszkałych przez stada szkodników to nie współczesne zakłady utylizacji. Dzisiejsze przedsiębiorstwa, które odbierają nieczystości potrafią zrobić z nich niezły biznes.

  1. Eko znaczy przetwarzanie

Recykling to tylko jeden mały aspekt. Zbelowane worki foliowe, butelki „pet” czy też papier to tylko podstawowe produkty odzyskiwane w procesie utylizacji odpadów. Niektóre przedsiębiorstwa potrafią np. z tzw. biomasy odzyskać całkiem duże pokłady energii elektrycznej. Nie dość, że zasilą swoją działalność, to odsprzedadzą nadwyżkę produkcji dalej do obrotu firm energetycznych.

  1. Prawda może być inna

Powinniśmy bacznie obserwować doniesienia mediów w sprawie ustawy śmieciowej. Wiele kwestii może jeszcze ulec zmianie. Niektóre jej elementy wciąż są dopracowywane, m.in. takie jak wykluczenia możliwości uczestnictwa w przetargach niektórych podmiotów co umożliwiałoby monopolizację podmiotów z większych miast.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu