Zmiany w IDMnet

IDMnet wprowadza zmiany w strukturze spółki. Jedną z nich jest konsolidacja działów agencyjnych IDMnet, Afilo i sieci BizAd. Wspólnym dla wszystkich podmiotów działem agencyjnym będzie zarządzał operacyjnie Michał Szynal. Zmieni się również struktura Działu Wsparcia Sprzedaży, który poszerzy zakres swoich działań o zadania marketingowe i projekty badawcze. Działem pokieruje Adam Siedlecki, który dołączył do zespołu IDMnet obejmując stanowisko Dyrektora ds. Marketingu i Rozwoju Sprzedaży.

Konsolidacja działów agencyjnych jest związana m.in. z wyraźnym wzrostem sprzedaży w ramach kampanii performance, oferowanych dotychczas przez Dział Agencyjny Afilo, którym zarządzał Michał Szynal. Awansuje on na stanowisko Dyrektora Działu Agencyjnego IDMnet i pod jego kierownictwem połączone zespoły handlowe będą teraz współpracować z domami mediowymi proponując  im rozwiązania dotychczas oferowane przez  osobne biura. Dzięki temu każda odpowiedź ofertowa będzie uwzględniać pełną gamę produktów reklamy internetowej z portfolio sieci horyzontalnej IDMnet oraz wchodzących w jej skład sieci (m.in. sieć biznesowa BizAd, kobieca 4clover, zdrowotna ZdrowieNet, sieć performance Afilo i mobilna Mobiads).

Za negocjacje w ramach współpracy z agencjami odpowiadać będzie niezmiennie Jan Roszkiewicz, który odpowiada bezpośrednio przed zarządem spółki za wyniki negocjacji odnośnie wszystkich produktów IDMnet. Bierze też udział z ramienia IDMnet w negocjacjach korporacyjnych.

Z kolei w skład Działu Wsparcia Sprzedaży wejdą również komórki organizacyjne marketingu i badań oraz zespoł brand managerów, odpowiedzialnych za poszczególne marki. Dział będzie odpowiadał za rozwój i tworzenie produktów reklamowych z portfolio sieci i jej udział w przetargach, a także aktywnie wspierał działy handlowe, zakupowe oraz sieci horyzontalne i wertykalne, wchodzące w skład IDMnet. Działem pokieruje Adam Siedlecki, który poza tym zajmie się również m.in. opracowaniem i wdrożeniem strategii marketingowej dla wszystkich brandów, należących do sieci IDMnet, a także przygotowaniem i wdrożeniem koncepcji komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej spółki.

Adam Siedlecki z branżą internetową jest związany od ośmiu lat i już wcześniej pracował dla IDMnet na stanowisku affiliate managera. Zanim z powrotem dołączył do zespołu IDMnet, był m.in. dyrektorem marketingu w Novem Group, gdzie odpowiadał za ofertę produktową sieci reklamowych, należących do spółki. Wcześniej pracował także w firmie Redefine, wchodzącej w skład Grupy Polsat, gdzie m.in. nadzorował projekt wdrożenia platformy reklamowej Netshare oraz w sieci AdNet, w której pełnił obowiązki dyrektora zarządzającego i kierownika działu zakupów.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu