Przejdź do treści

Nowa wersja oprogramowania SANsymphony-V R9 Storage Hypervisor od DataCore Software

DataCore Software, dostawca oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych, zaprezentował nową wersję swojego flagowego produktu – hypervisora pamięci masowych SANsymphony-V R9. Oprogramowanie to umożliwia firmom stawienie czoła błyskawicznie rosnącej ilości danych przetwarzanych w firmach oraz gwarantuje szybszy dostęp do krytycznych aplikacji i zwiększenie ich dostępności.

Wraz ze wzrostem ilości danych w firmach, rośnie także potrzeba skalowania wydajności i pojemności systemów pamięci masowych. Ma to szczególne znaczenie dla nowych projektów, gdzie trudno określić ilość danych związanych z danym projektem w przyszłości. W nowej wersji oprogramowania DataCore SANsymphony-V podwojono liczbę możliwych do stworzenia wirtualnych węzłów – z czterech do ośmiu. Dzięki temu z oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych mogą korzystać także duże centra danych oraz operatorzy usług w chmurze, dynamicznie powiększając udostępnianą przestrzeń dyskową. Możliwe jest także tworzenie wielopetabajtowych środowisk i konfiguracja oprogramowania DataCore w redundantnym modelu N+1, dzięki czemu rośnie dostępność, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów zapewnienia redundancji.

Łatwiejszy dostęp do szybszych nośników za pomocą profili

Nowy SANsymphony-V R9 umożliwia tworzenie indywidualnych profili pamięci masowych dla wirtualnych dysków. Pozwala to na określenie priorytetów do przeprowadzenia automatycznego dzielenia na warstwy, zdalnej replikacji i wykonywania synchronicznej kopii lustrzanej. Dostępnych jest pięć profili wirtualnych dysków – krytyczny, wysoki, normalny, niski lub archiwalny. Wskazują one które woluminy mają pierwszeństwo w wykorzystaniu szybszych pamięci masowych. Dzięki temu ważniejszym aplikacjom można przydzielić bardziej wartościowe zasoby, jak pamięci flash i dyski SSD, a mniej wymagającym zadaniom – tańsze i bardziej pojemne nośniki.

SANsymphony-V znacznie zwiększa poziom ciągłej ochrony danych (CDP) aplikacji krytycznych dla biznesu i umożliwia niemal natychmiastowe ich odzyskiwanie. Dodatkowo, tradycyjne nocne wykonywanie kopii zapasowych – coraz trudniejsze do zaplanowania – już nie jest konieczne, ponieważ backup jest przeprowadzany praktycznie w sposób ciągły. Czas, przez który są kolekcjonowane dane w ramach ciągłej ochrony danych, został rozszerzony z kilku godzin do dwóch tygodni. To pomaga działom IT w szybkim odzyskiwaniu wirtualnych woluminów z punktu w przeszłości, zanim serwer został zaatakowany, wystąpił błąd logiczny lub któryś z użytkowników popełnił znaczny błąd – nawet jeśli to wydarzenie miało miejsce kilkanaście dni wcześniej. Obraz wirtualnej maszyny z dowolnego punktu w przeszłości może być też udostępniony na chwilę, aby np. odzyskać z niego ważny plik.

Cena i dostępność

Najnowsza wersja SANsymphony-V R9 pojawi się w sprzedaży w lutym 2013 r. Ceny zaczynają się od ok. 10 tys. USD za dwie licencje do wykorzystania w środowisku wysokiej dostępności. Opłata zawiera roczne wsparcie techniczne w trybie 24/7 oraz prawo do użytkowania nowych wersji oprogramowania. Także dotychczasowi użytkownicy DataCore SANsymphony-V, objęci programem wsparcia, mogą skorzystać z nowych funkcji bez dodatkowych opłat.

O firmie DataCore Software

DataCore Software (www.datacore.com) to największy w branży dostawca oprogramowania do wirtualizacji pamięci masowych. Z oprogramowania DataCore na co dzień korzystają tysiące średnich i dużych firm. Dzięki temu chronią swoje dane, eliminują ryzyko i przedłużają czas funkcjonowania podjętych inwestycji przez przekształcenie dotychczas istniejącej infrastruktury w środowisko współdzielonych zasobów dyskowych. DataCore pozwala też na przygotowywanie środowiska pamięci masowych do obsługi wirtualnych serwerów i desktopów, przyczyniając się do stworzenia wydajnej, stale dostępnej i efektywnej kosztowo infrastruktury IT.

Dystrybutorem DataCore w Polsce jest firma Connect Distribution (www.connectdistribution.pl), specjalizująca się w dystrybucji rozwiązań IT z wartością dodaną (Value Added Distributor).