Przejdź do treści

Unizeto stworzyło platformę e-commerce dla PKN

W grudniu ub. r. Unizeto Technologies zakończyło realizację Systemu Cyfrowej Sprzedaży Produktów i Usług (SCSPU) dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN). Wartość projektu wyniosła 3 mln zł, a dla użytkowników zostanie on udostępniony w I kw. 2013 r.

W ramach przygotowania SCSPU Unizeto Technologies stworzyło nowoczesne rozwiązanie sprzedaży on-line zintegrowane z wewnętrznymi systemami PKN. Aktualnie rozwiązanie znajduje się w fazie preprodukcyjnej poprzedzającej szerokie udostępnienie aplikacji. Przygotowana platforma sprzedaży internetowej opiera się na współpracy z dwoma kluczowymi systemami PKN – SAP i PZN odpowiedzialnymi za kompleksowe zarządzanie produktami Komitetu, jakimi są normy. SCSPU jest również zintegrowany z autorskim rozwiązaniem Unizeto Technologies w zakresie e-fakturowania, które jest dostarczane w modelu SaaS. Ponadto w ramach platformy funkcjonuje zaprojektowany od podstaw moduł czytelni, który pozwala na przeglądanie treści norm w trybie zbliżonym do znanego z transmisji telewizyjnych modelu rozliczeń pay-per-view.

– W przygotowaniu platformy e-commerce dla PKN wykorzystano nowoczesne trendy rozwiązań hybrydowych łączących zasoby wewnętrznych baz danych z zewnętrznymi aplikacjami oraz nowe podejście do sprzedaży plików cyfrowych. Wszystko to ma na celu optymalizację funkcjonowania systemu i maksymalną wygodę dla użytkowników – mówi Bartosz Gąsiorek, Kierownik Projektu Unizeto Technologies.

Rozwiązania zaimplementowane w systemie SCSPU będą mogły znaleźć zastosowanie w innych platformach sprzedaży on-line. Unizeto Technologies zakłada dalszą eksplorację rynku złożonych rozwiązań e-commerce.

O firmie:

Unizeto Technologies SA to firma z branży IT, działająca nieprzerwanie od 1965 roku. Oferta firmy obejmuje produkty, usługi i rozwiązania dedykowane dla rynku administracji publicznej, ubezpieczeń społecznych, służby zdrowia, sektora biznesowego oraz klienta indywidualnego. Główne segmenty działalności oscylują wokół: Podpisu elektronicznego, (lider na rynku dostaw usług certyfikacyjnych oraz rozwiązań związanych z podpisem elektronicznym i PKI), Centrum Danych (gromadzącego, archiwizującego i przetwarzającego powierzane przez klientów poufne dane i dokumenty) oraz Obsługi Korespondencji Masowej, mającej usprawnić, przyspieszyć i obniżyć koszty wynikające z prowadzenia firmowej korespondencji, zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Unizeto prowadzi także działalność Szkoleniową, cenioną wśród klientów za obszerną ofertę tematyczną, wykwalifikowaną kadrę trenerów, nowoczesne sale szkoleniowe oraz mobilność (miejsce dopasowane zostaje do potrzeb klienta). W skład firmy wchodzi także Fabryka Oprogramowania, tworząca aplikacje Web&Mobile. Główny trzon jej działań stanowią rozwiązania połączone z obiegiem dokumentów i usprawnianiem pracy.