Przejdź do treści

Nowe przepisy w prawie pracy

Nadejście nowego roku większości z nas kojarzy się ze zmianami, które zachodzą w różnych dziedzinach życia. Nie ominą one również prawa pracy, w którym – w nowym 2013 roku –  na pracowników i pracodawców czeka wiele nowości.

Zasadniczą i najbardziej nagłaśnianą medialnie zmianę wprowadzą nowe regulacje emerytalne. Od 1 stycznia 2013 roku nastąpi stopniowe wydłużanie i zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do poziomu 67 lat. Od początku roku wydłużenie wieku emerytalnego będzie następowało o 1 miesiąc na każdy upływający kwartał. Oznacza to, że mężczyźni urodzeni po 30 września 1953 r. będą przechodzić na emeryturę w wieku 67 lat od 2020 roku, natomiast kobiety urodzone po 30 września 1973 r. przejdą na emeryturę w wieku 67 lat od 2040 roku.

Korzystne dla pracowników zmiany są planowane w zakresie urlopów wychowawczych. Od 1 września maksymalny czas trwania urlopu wychowawczego ma zostać wydłużony do 37 miesięcy, a uprawnieni do niego będą matki i ojcowie. W myśl planowanych przepisów, 35 miesięcy urlopu będzie można dowolnie rozdzielić między rodzicami. Pozostałe 2 miesiące będą przysługiwały tylko jednemu z nich, bez możliwości scedowania na drugiego.

Pozostałe, czekające nas od nowego roku nowości w prawie pracy dotyczą m.in. podniesienia minimalnego wynagrodzenia za pracę z obecnej kwoty 1500 zł do 1600 zł, wzrostu diety za podróż służbową z 23 zł do 30 zł oraz modyfikacji zasad przyznawania tej diety. Na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego wprowadzony zostanie także obowiązek udzielenia pracownikom dnia wolnego za święto przypadające w „sobotę”.

Wszystkie aktualne informacje dotyczące prawa pracy i zmian w nim wprowadzanych można znaleźć w jednym miejscu – pod adresem www.radapracownikow.pl Portal, skierowany do związków zawodowych i rad pracowników, na bieżąco prezentuje aktualności z zakresu prawa pracy. Zmiany w przepisach opisywane są w przystępnej formie merytorycznych artykułów, pokazujących aktualny stan prawny i podstawę prawną danego zagadnienia. Na portalu znaleźć można wszelkie informacje na temat regulacji stosunków pracy, wzory przydatnych pism oraz praktyczne porady mogące nam pomóc w relacjach z pracodawcą.

Projekt jest realizowany przez www.radapracownikow.pl Sp. z o.o. Nadzór merytoryczny nad portalem sprawuje jedna z wiodących kancelarii prawnych – „Wojewódka i Wspólnicy” Sp.k., specjalizująca się w prawie pracy, co  zapewnia wysoki poziom merytoryczny strony.