Przejdź do treści

Główny akcjonariusz Digate S.A. zainwestuje w spółki z rynku IT

Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – poinformował o zmianach w akcjonariacie, w zakresie pakietu akcji kontrolowanego przez głównego akcjonariusza oraz Prezesa Zarządu – Łukasza Kossakowskiego. Zgodnie z zawartą umową największym akcjonariuszem Digate S.A. jest obecnie spółka LKInvest Sp. z o.o., która kontroluje 17,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A.

Łukasz Kossakowski posiada 4950 udziałów w LKInvest Sp. z o.o., stanowiących 99% udziału w kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Wspólników LKInvest Sp. z o.o.

– „Przeniesienie posiadanych akcji Digate S.A. do LKInvest Sp. z o.o. jest działaniem ukierunkowanym na budowę portfela inwestycyjnego, w którym znajdą się aktywa podmiotów z branży IT oraz nowoczesnych technologii. Realizacja tej strategii w ramach spółki z o.o. pozwoli na bardziej zorganizowanie zarządzanie posiadanymi aktywami, a także na ewentualne rozszerzenie struktur tego podmiotu o zespół nadzorujący te inwestycje.

„Jednocześnie chciałbym podtrzymać deklarację złożoną inwestorom w listopadzie 2012 r., iż nie zamierzam w najbliższym czasie zmniejszać mojego zaangażowanie w Digate S.A.„ – mówi Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Digate S.A.

20 listopada 2012 roku Digate S.A. podpisał umowę inwestycyjną z inwestorem finansowym GMK Investment LTD, który zainwestuje 1 mln euro w projekty realizowane przez Digate S.A. W ramach podpisanego porozumienia GMK Investment LTD zadeklarowało również, iż zamierza skupować akcje Digate S.A. na rynku NewConnect (bezpośrednio oraz przez podmioty zależne).

digateDigate S.A. zajmuje się integracją rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych.

Digate S.A. oferuje pełną obsługę możliwości, jaką dają kanały dystrybucji internetowej. Spółka tworzy serwisy i aplikacje internetowe, systemy e-commerce – sklepy internetowe, systemy B2B, systemy CRM, aplikacje mobilne, a także oferuje wszelkiego rodzaju usługi w obszarze portali społecznościowych.

Digate S.A. oferuje również usługi z zakresu PR oraz marketingu internetowego, a także realizuje kompleksowe wdrożenia rozwiązań z zakresu e-commerce, e-marketingu i e-biznesu, reklamy on-line oraz programów lojalnościowych.