Przejdź do treści

Rearden Technology i Poqad liczą na dofinansowanie Planet Soft dla Kolei Mazowieckich

Planet Soft wdroży platformę e-learningową w Kolejach Mazowieckich. Zlecenie będzie miało wpływ na wyniki spółki w 2013 r. Wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Planet Soft firmy Rearden Technology i Poqad złożyły wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

Platforma e-learningowa zostanie wdrożona do końca pierwszego kwartału 2013 r. W ramach otrzymanego zamówienia Planet Soft dostarczy do klienta licencję na platformę e-learning oraz wdroży i dostosuje ją do jego potrzeb.- Podjęliśmy decyzję o publikacji informacji o otrzymaniu tego zamówienia z uwagi na jego spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową spółki w przyszłości, a także z uwagi na pozyskanie nowego znaczącego klienta. Spodziewamy się zwiększenia zakresu współpracy z Kolejami Mazowieckimi o kolejne zlecenia w 2013 r.- komentuje Hubert Wochyński, prezes Planet Soft.

Koleje Mazowieckie KM Sp. z o.o. to spółka obsługująca pasażerski transport kolejowy o wysokim standardzie w aglomeracji warszawskiej oraz na pozostałym obszarze województwa mazowieckiego.

Dodatkowy pozytywny wpływ na przyszłoroczną kondycję GK Planet Soft mogą mieć również wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2: złożone przez spółki Rearden Technology i Poqad.

Projekt, o którego dofinansowanie wnioskuje do PARP Rearden Technology ma na celu stworzenie systemu automatycznej komunikacji biznesowej i projektowej pomiędzy wnioskodawcą a jego partnerami. Przedsięwzięcie realizowane jest w formie elektronicznej (B2B). W ramach wdrażanego systemu realizowane będą główne procesy biznesowe, takie jak: proces ofertowania, realizacji zamówień, logistyki, zarządzania informacją i raportowania, monitoringu produktu po wdrożeniu. Wartość całego projektu to nieco ponad 1 mln zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania dla Rearden Technology wyniesie 694 tys. zł.

Poqad wnioskuje do Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie PoqAd, jako platformy do tworzenia aplikacji mobilnych, wspierających sektor MSP w zakresie koordynowania działań promocyjno-marketingowych.” Projekt ma na celu wprowadzenie na rynek polski oraz brytyjski e-usługi (PoqAd), adresowanej do przedsiębiorstw sektora MSP, umożliwiającej stworzenie aplikacji do samodzielnego projektowania i realizacji działań marketingowych. Wartość całego projektu to 624 tys. zł, w tym zgodnie z założeniami kwota dofinansowania dla Poqad wyniesie 436 tys. zł.

O FIRMIE

Planet Soft powstał w 2000 roku we Wrocławiu. Przez dłuższy okres swojej działalności firma zajmowała się outsourcingiem IT dla dużych, zagranicznych przedsiębiorstw. Od 2009 roku Spółka przyjęła nową strategię rozwoju opartą na własnych produktach. Sztandarowymi produktami firmy są Storeq, Aplicon Market i PoqAd – innowacyjne rozwiązania IT dostosowane do potrzeb klienta, usprawniające pracę mikro i małych firm. Wykorzystując najnowsze technologie oraz bazując na bogatym doświadczeniu, Planet Soft, podbija polski i zagraniczny rynek. W ramach ekspansji Spółka powzięła decyzję o budowie grupy kapitałowej, która rozwija się organicznie, m.in. poprzez tworzenie nowych spółek zależnych. Sprecyzowane cele, dobre perspektywy, wysoka konkurencyjność oraz innowacyjne rozwiązania sprawiają, że firma stała się cenionym podmiotem na rynku.