Cisco stawia na edukację IT w obszarze odpowiedzialności biznesu

Edukacja – to główny obszar, na którym skupiają się wysiłki firmy Cisco w zakresie działań odpowiedzialności biznesu w 2012 r. Aż 20 tys. uczestników oraz 423 akademii Cisco w całym kraju – to bilans programu edukacyjnego Cisco Networking Akademy kontynuowanego w tym roku. Zainicjowany przez Cisco w 2000 r. program Networking Academy, od początku swojego istnienia w Polsce, zgromadził ponad 80 tys. uczestników w ramach różnych kursów o profilu technologicznym.

„Podobnie jak studenci, czy ich rodzice próbujemy znaleźć najlepszą ścieżkę rozwoju dla młodego pokolenia. Wobec dylematu wyboru odpowiedniego kierunku kariery zawodowej, pomocne mogą się okazać następujące dane: według Komisji Europejskiej, Europa boryka się z niedoborem zawodowych pracowników z obszaru telekomunikacyjno-informatycznego,  których liczba wyniesie ok. 700 tys. w 2015 r. Dodatkowo, szacunki IDC (International Data Corporation) wskazują, że w 2015 r. ok. 90 proc. stanowisk pracy, we wszystkich sektorach, będzie wymagała umiejętności technologicznych. Aby sprostać tym oczekiwaniom, należy już teraz dostarczać najnowsze rozwiązania oraz wiedzę w zakresie nowych technologii do szkół i innych placówek oświatowych – w ten sposób widzę rolę firm IT, które czują się współodpowiedzialne za młode pokolenie”. – tłumaczy Dariusz Fabiszewski, dyrektor generalny, Cisco Systems Poland.

Program Cisco Networking Akademy adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno studentów, jak i uczniów szkół średnich (techników, liceów i liceów profilowanych), pomaga przygotować się im do karier IT oraz wyższej edukacji o profilu inżynierskim, informatycznym, czy dziedzin pokrewnych. Dzięki programowi Cisco uczestnicy mają realne szanse na uzyskanie umiejętności, które pozwolą im odnaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Program oferuje zróżnicowane kursy pod kątem zaawansowania, od podstawowych (IT Essentials) po bardziej fachowe, zaadresowane do studentów studiów wyższych (Cisco Certified Network Professional – CCNP). Kształcenie w ramach programu Cisco Networking Academy umożliwia słuchaczom kursów zdobycie wiedzy teoretycznej  i praktycznych umiejętności  od  podstaw IT (IT Essentials) oraz w zakresie projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych przygotowujac jednocześnie do cenionych i rozpoznawalnych na całym świecie certyfikatów zawodowych w branży IT.

„W 2012 roku, naszym głównym celem było wdrożenie programu, szczególnie kursu podstawowego „IT Essentials” w większej liczbie szkół średnich. Obecnie, ok. 1/3 wszystkich polskich uczestników programu Cisco Networking Academy jest uczniami szkół ponadgimnazjalnych” – mówi Anna Czachorowska-Rybkowska, koordynatorka programu na Polskę –  Z ponad milionem uczestników należących do programu Akademii na całym świecie, tworzymy jedną z największych globalnych  wirtualnych klas. Cieszę się, że coraz większa liczba polskich uczniów  może uczestniczyć w tym niezwykłym przedsięwzięciu”.

Obok Cisco Networking Akademy, Cisco Poland aktywnie uczestniczy w „Girls in ICT” – inicjatywie organizowanej przez ITU (International Telecommunication Union, organizację ONZ, zajmującą się technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi) popularyzując jednocześnie branżę ICT oraz studia na kierunkach ścisłych wśród dziewcząt.  W ciągu 2012 roku, w polskiej edycji „Girls in ICT” organizowanej przez Cisco wzięło udział blisko 100 dziewcząt, w wieku 16-18 lat, z czterech warszawskich liceów. Zaproszone do siedziby Cisco dziewczęta uczestniczyły w warsztatach, a także rozmowach z ekspertami, z kobietami pracującymi na różnych stanowiskach w firmie celem poznania specyfiki pracy w branży IT. W przyszłym, 2013 r. program ma objąć krakowskie szkoły średnie, z wykorzystaniem otwartym w maju 2012 r. Cisco Global Support Center.

O Cisco

ciscoPolski oddział Cisco został założony w Warszawie w 1995 roku. Od tego czasu Cisco aktywnie wspiera budowę w Polsce gospodarki opartej na wiedzy. W tym czasie powstała też sieć partnerów do której należy blisko 1000 przedsiębiorstw w całym kraju. W maju 2012 r. otwarto Cisco Global Support Center w Krakowie.

Największą inicjatywą Cisco w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu jest Cisco Networking Academy – program edukacyjny działający w Polsce od 2000 r. W całym kraju funkcjonuje dziś ponad 400 współpracujących z programem szkół i uczelni, w których uczy się ok. 20 tys. słuchaczy. Od uruchomienia programu w oferowanych przez Cisco Networking Academy kursach z różnych obszarów IT wzięło udział ok. 80 tys. uczniów i studentów.

Cisco, (NASDAQ: CSCO) jest światowym liderem w dziedzinie rozwiązań sieciowych, zmieniających nasze postrzeganie komunikacji i współpracy międzyludzkiej. Informacje o firmie Cisco można znaleźć na stronie http://www.cisco.com.

Polskie informacje Prasowe firmy znaleźć można na stronie: http://www.cisco.com/web/PL/prasa/index.html natomiast centralny serwis informacyjny znajduje się na: http://newsroom.cisco.com