Przejdź do treści

Fast Finance kupuje wierzytelności o wartości ponad 25,9 mln zł

Fast Finance, Spółka działająca w obszarze skupowania i odzyskiwania wierzytelności, podpisała umowę na mocy której kupi wierzytelności od Mikołowskiego Banku Spółdzielczego. Za wierzytelności o wartości nominalnej 25,924 mln zł Fast Finance zapłaci ok. 3,564mln zł.

To już trzeci znaczący zakup portfela wierzytelności dokonany w ostatnim czasie przez Fast Finance. W lipcu Spółka kupiła od Banku BPH Grupy GE Capital pakiet wierzytelności o wartości nominalnej 72.353.937,54 zł, płacąc za niego 9.984.843,38 zł. Na początku grudnia Fast Finance kupiła wierzytelności o łącznej wartości 32.104.305 zł od Euro Bank S.A.

„Wykorzystujemy naszą bardzo dobrą sytuację finansową do zwiększenia portfela wierzytelności, co korzystnie przełoży się na nasze wyniki finansowe już w bliskiej przyszłości. Równocześnie trzeba jednak zaznaczyć, że dokonujemy inwestycji bardzo ostrożnie. Dzięki naszemu doświadczeniu jesteśmy przekonani, że będziemy w stanie uzyskać satysfakcjonującą stopę zwrotu z zakupionego portfela” – powiedział Jacek Daroszewski, Prezes Zarządu Fast Finance.

Dzięki swojej strategii Spółka w kolejnych kwartałach utrzymuje wysokie marże i osiąga bardzo dobre wyniki finansowe. Narastająco w ciągu trzech kwartałów 2012 r. przychody Fast Finance wzrosły o 6,1% rok do roku, czyli z 18,3 mln zł do 19,4 mln zł. Równocześnie zysk netto wyniósł 5,3 mln zł i był o 1,1 mln zł wyższy od osiągniętego przed rokiem.

Spółka bardzo optymistycznie ocenia swoje perspektywy na kolejne kwartały, co ma związek z rozwojem całego rynku. Według niej spowolnienie gospodarcze i idący za tym problem z terminowymi spłatami zobowiązań przyczyni się do większej podaży pakietów wierzytelności sprzedawanych przez operatorów i dostawców usług masowych.

Informacje o Spółce:

Fast Finance to firma obecna na rynku wierzytelności od 2004 r. Spółka skupuje pakiety wierzytelności konsumenckich i odzyskuje je na własny rachunek. W lutym 2008 r. Fast Finance Sp. z o. o. zostało przekształcone w spółkę akcyjną w związku z przygotowaniami do upublicznienia biznesu. 6 maja 2008 r. Spółka debiutowała na NewConnect, a 30 marca 2010 r. nastąpiło przeniesienie jej notowań na rynek regulowany GPW. 11 maja 2011 r. obligacje Fast Finance zadebiutowały na Catalyst.