Przejdź do treści

Pani Ilona Weiss dołącza do Zarządu ABC Data S.A.

Giełdowa spółka ABC Data S.A informuje o poszerzeniu składu Zarządu. Do pełnienia funkcji  Wiceprezesa Zarządu ds. operacyjnych Rada Nadzorcza powołała Ilonę Weiss, której kompetencje oraz wieloletnie doświadczenie w rolach zarządczych wzmocnią spółkę w konsekwentnie realizowanej strategii. Od listopada spółką kieruje Norbert Biedrzycki, który zapowiedział ogłoszenie planu rozwoju ABC Data na przełomie lutego i marca.

ABC Data S.A. to dynamicznie rozwijająca się spółka giełdowa z sektora dystrybucji sprzętu IT i elektroniki konsumenckiej, która z powodzeniem działa od ponad dwudziestu lat. Dzięki systematycznemu rozwojowi jest jedynym polskim dystrybutorem IT działającym bezpośrednio w ośmiu krajach Europy Środkowo – Wschodniej. Strategia spółki zakłada wejście na kolejne rynki w oparciu o wypracowany przez ABC Data spójny model ekspansji organicznej.

ABC Data, po zmianach jakie w ostatnim czasie miały miejsce w składzie Zarządu, jest na etapie opracowywania średnioterminowego planu rozwoju. Doprecyzowane zostaną działania, jakie Grupa będzie podejmować w poszczególnych obszarach działalności, a które wpłyną istotnie na poprawę efektywności operacyjnej i ekonomicznej. Wzmocniony Zarząd będzie koncentrował się na udoskonalaniu wypracowanego przez ABC Data nisko kosztowego modelu organicznej ekspansji na nowe rynki, rozwijaniu kanałów dystrybucji oraz jeszcze lepszego wykorzystania bardzo dobrze funkcjonującego mechanizmu logistycznego ABC Data. Dystrybutor chce współpracować z najlepszymi w branży specjalistami, Ilona Weiss jako Członek Zarządu Spółki odpowiedzialna będzie za optymalizację procesów biznesowych, a jej wysokie kompetencje z zakresu finansów będą wsparciem dla całej Grupy Kapitałowej.

„ABC Data obecnie przygotowuje się do podjęcia kolejnych ważnych kroków na drodze rozwoju całej Grupy, co wiąże się z koniecznością dywersyfikacji źródeł przychodów, ale także wypracowywaniem nowych kompetencji, które stanowić będą naszą przewagę konkurencyjną. Rozszerzenie składu Zarządu ABC Data S.A. jest podyktowane planowanym przyjęciem nowego planu rozwoju Spółki na początku przyszłego roku. Rekomendacja dla Pani Ilony Weiss, zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, wynika z jej doświadczenia zawodowego oraz posiadanych kompetencji w obszarze operacyjnym na szczeblu zarządczym, które będą dla Spółki i jej partnerów kolejnym znaczącym krokiem na drodze do stałego podnoszenia wartości Spółki” – powiedział Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu ABC Data S.A.

Pani Ilona Weiss posiada 20 – letnie doświadczenie w roli managera. Karierę zawodową rozpoczęła w 1992 roku w Banku Handlowym w Warszawie. W latach 1993 – 1996 pracowała w Telekomunikacji Polskiej S.A. jako ekonomista przy tworzeniu planów rozwojowych i inwestycyjnych tej spółki. W 1996 roku dołączyła do grupy Alcatel, gdzie zajmowała  kierownicze stanowiska w dziale finansowym, głównie związane z kontrolingiem finansowym i operacyjnym, budżetowaniem, raportowaniem i analizą biznesową. Po globalnej fuzji Alcatel-Lucent, w 2006 roku objęła stanowisko menedżera finansowego odpowiedzialnego za unifikację zasad sprawozdawczości finansowej połączonych firm w Polsce oraz konsolidację. W latach 2008-2010 zajmowała stanowisko Dyrektora Finansowego w spółce Sage, gdzie odpowiadała za strategiczne i operacyjne zarządzanie finansami tej grupy w Polsce. W latach 2010 – 2012 była Wiceprezesem Zarządu ds. finansowych w spółce Sygnity. Pani Ilona Weiss obecnie pełni również funkcję Partnera ds. Inwestycji w grupie MCI.

Ilona Weiss jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, specjalności Zarządzanie Finansami. Posiada również międzynarodowe kwalifikacje finansowe ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). W 2010 roku została wybrana na Prezydenta ACCA Poland i pełni tę funkcję do dziś. Jest również członkiem Globalnego Forum ds. Sprawozdawczości Finansowej (Corporate Reporting Global Forum), który z ramienia ACCA opiniuje i doradza Międzynarodowej Radzie ds. Sprawozdawczości Finansowej (IASB) i Komisji Europejskiej (EC). Pełni funkcję lidera projektu, będąc jednocześnie współautorem „Dobrych Praktyk Komitetów Audytu w Polsce”. W latach 2010 – 2011 była Przewodniczącą Kapituły Konkursu „Dyrektor Finansowy Roku”.

O ABC Data S.A.

1 ABC Data, Norbert BiedrzyckiABC Data S.A. jest liderem rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki konsumenckiej w Polsce oraz jedynym podmiotem działającym bezpośrednio w siedmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma od ponad 20 lat oferuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie, elektronikę konsumencką, usługi. ABC Data dysponuje największą na rynku ofertą ponad 56 tysięcy produktów ponad 300 renomowanych dostawców.

Dzięki systematycznemu rozwojowi i wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, firma zajmuje czołową pozycję w zakresie sprzedaży on-line.

W czerwcu 2011 roku ABC Data S.A. rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych pod własną marką Colorovo. Pod tą marką Spółka oferuje obecnie ponad 400 produktów. Od debiutu marka poszerzyła swój portfel produktów o akcesoria czyszczące do ekranów, komputerów i urządzeń peryferyjnych. Ponadto do sprzedaży wprowadzone zostały  obudowy komputerowe do zastosowań biurowych oraz dla graczy komputerowych, a także tablet CityTab. Produkty marki Colorovo są dostępne w całej sieci dystrybucji grupy ABC Data, we wszystkich krajach, gdzie spółka jest obecna.

W latach 2009-2011, corocznie, ABC Data S.A. była nagradzana przez EMEA Channel Academy tytułem najlepszego dystrybutora IT w regionie CEE.