BESI organizatorem emisji obligacji Ciech

Espirito Santo Investment Bank (BESI) był organizatorem i agentem emisji na rynku polskim korporacyjnych papierów dłużnych Grupy Ciech o wartości 320 mln zł. Bank z sukcesem zorganizował emisję, a następnie prowadził księgę popytu i koordynował sprzedaż obligacji denominowanych w PLN. Był również gwarantem emisji. Księgę popytu na obligacje spółki zamknięto przy dużym zainteresowaniu inwestorów na tydzień przed ich przydzieleniem.

Emisja obligacji korporacyjnych Ciech była częścią kompleksowego procesu restrukturyzacji struktury finansowania grupy. Celem spółki było m.in. ustabilizowanie finansów, dywersyfikacja źródeł środków niezbędnych do rozwoju firmy, uzyskanie większej elastyczności i optymalizacja ryzyka walutowego Grupy. Projekt, którego jednym z głównych motorów był BESI miał również za zadanie zapewnić spółce dostęp do wystarczających źródeł kapitału obrotowego oraz wydłużenie zapadalności zadłużenia Grupy Ciech.

Emisję obligacji na rynku polskim przeprowadzono w formie oferty niepublicznej. Espirito Santo Investment Bank prowadził księgę popytu dla denominowanych w złotych obligacji Ciech z terminem zapadalności w grudniu 2017 r. – Choć rynek nie jest obecnie łatwy, emisja Ciech spotkała się ze sporym zainteresowaniem inwestorów w Polsce, którzy wierzą w przyszłość tej spółki – podkreśla Krzysztof Rosa, dyrektor Departamentu Skarbu i Rynków Kapitałowych w Espirito Santo Investment Bank. W trakcie procesu book building inwestorzy złożyli zapisy na łączną kwotę w ponad 370 mln zł. Ostateczna wartość emisji została ustalona na poziomie 320 mln. Większość papierów została objęta przez fundusze emerytalne i inwestycyjne. Niewiele ponad ¼ objęły banki, ok 16 proc. trafiło do innych inwestorów.

Pozyskane w wyniku emisji środki będą przeznaczone na refinansowanie zadłużenia Ciech SA. Tym samym spółka ma szansę zakończyć z powodzeniem proces restrukturyzacji swoich zobowiązań. W związku z emisją agencja Standard&Poor’s Rating Services nadała spółce rating B, z perspektywą stabilną, a Moody’s Investors Service rating B2, także z perspektywą stabilną. Jednocześnie z obligacjami w złotych Ciech wyemitował również obligacje zagraniczne o wartości 245 mln euro.

Polski rynek obligacji korporacyjnych cieszy się rosnącym zainteresowaniem inwestorów. W III kwartale 2012 r. obroty na Catalyst wzrosły w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku o ponad 66 mln zł. Espirito Santo Investment Bank ma duże doświadczenie w emisji obligacji na rynku polskim i zagranicznym, tak dla podmiotów prywatnych jak i dla instytucji publicznych. W roku 2011 z powodzeniem przeprowadził m.in. serię emisji obligacji korporacyjnych dla Kredyt Inkaso SA. Spółka pozyskała wówczas z rynku w sumie aż 162 mln zł. Wcześniej dzięki emisji Euroobligacji na 100 mln euro, przeprowadzonej przez BESI, Koleje Mazowieckie zakupiły 11 nowych lokomotyw elektrycznych BOMBARDIER TRAXX DC dla składów piętrowych eksploatowanych na Mazowszu.

Ciech SA jest jednym z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej.

 

Espirito Santo Investment Bank to międzynarodowy bank inwestycyjny, działający w najważniejszych centrach finansowych na trzech kontynentach. Jest częścią Banco Espirito Santo Group, wiodącej instytucji finansowej na Półwyspie Iberyjskim. W Polsce Espirito Santo Investment Bank oferuje pełen zakres usług bankowości inwestycyjnej, w tym m.in. obsługę maklerską, doradztwo inwestycyjne i corporate finance, kompleksowe wsparcie w zakresie M&A i rozwiązania project finance. Dzięki profesjonalnemu zespołowi ponad 50 lokalnych ekspertów Espirito Santo Investment Bank łączy doskonałą znajomość polskiego rynku z międzynarodową perspektywą grupy bankowej o globalnym zasięgu, zapewnia elastyczność w rozwoju innowacyjnych rozwiązań i efektywnie wspiera klientów w realizacji ich celów. Espirito Santo Investment Bank aktywnie promuje Polskę jako interesujący rynek dla inwestycji w ramach swojej szerokiej bazy klientów na całym świecie.