Trigon Dom Maklerski członkiem rynku gazu na Towarowej Giełdzie Energii

Trigon Dom Maklerski został dopuszczony do obrotu gazem na Towarowej Giełdzie Energii. Jest to kolejny etap rozwoju usług na rynkach towarów giełdowych. Trigon w marcu br. wprowadził specjalną elektroniczną platformę do handlu energią, której funkcjonalność została rozszerzona i można za jej pośrednictwem handlować także gazem. Platforma umożliwia składanie i obsługę zleceń oraz dostęp online do rachunków i informacji giełdowych. Platforma powstała w oparciu o system LUXtrad, autorski produkt firmy Transition Technologies – lidera w tworzeniu systemów informatycznych dla energetyki i przemysłu.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii z 9 listopada br. Trigon Dom Maklerski został dopuszczony do działania na Rynku Terminowym Towarowym na giełdzie prowadzonej przez TGE w zakresie instrumentów terminowych na gaz.

– Wierzymy w to, że rynek gazu powtórzy sukces rynku energii elektrycznej, a Trigon stanie się znaczącym brokerem na tym rynku. Cieszymy się, że Polska giełda podobnie jak największe giełdy świata buduje silny rynek towarowy. Trigon jest zdeterminowany, aby być ważnym graczem na tym rynku – mówi Przemysław Schmidt, partner zarządzający w Trigon Domu Maklerskim.

Trigon Dom Maklerski jest jednym z założycieli Towarowej Giełdy Energii, wspólnie z klientami i partnerami współtworzył rynek energii w Polsce. Trigon posiada uprawniania do reprezentacji klientów na kluczowych rynkach związanych z obrotem energią. Jest członkiem TGE, posiada status uczestnika obrotu na poee Rynku Energii Elektrycznej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest także członkiem Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych, a także Giełdowej Izby Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

O Trigon

Grupa Trigon to wiodąca firma zajmująca się bankowością inwestycyjną oraz zarządzaniem aktywami, w jej skład wchodzą: Trigon Dom Maklerski oraz Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Trigon to najstarszy polski dom maklerski. Od przełomu w 1989 roku prowadzi działalność na rynkach kapitałowych Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Firma jest także aktywnym brokerem na rynku energii.

Łączna wartość transakcji przeprowadzonych przez TDM w latach 2010-2011 r. przekroczyła 25 mld zł. Trigon jest pierwszym w historii polskim domem maklerskim, który trafił do League Tables.

Firmę tworzy ponad 100 specjalistów: maklerów, doradców inwestycyjnych, ekspertów ds. fuzji i  przejęć, rynków akcji i długu oraz corporate finance.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu