Przejdź do treści

Szpital w Suwałkach daje dobry przykład innym publicznym placówkom medycznym jak zrestrukturyzować Szpital

Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) udzieliła Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Rydygiera w Suwałkach pożyczki na kwotę 20 mln zł. To finał prawie półtorarocznych intensywnych działań naprawczych placówki, dzięki którym szpital przestanie się zadłużać.

Umowa pożyczki między ARP a szpitalem została podpisana w dniu 23 listopada br. Otrzymane wsparcie finansowe pozwoli efektywnie przeprowadzić program naprawczy szpitala, który ma zbilansować koszty i przychody placówki. Program ten przewiduje między innymi racjonalizację zatrudnienia, zmianę gospodarki lekowej, czy rozszerzenie działalności w zakresie neurochirurgii. Szacuje się, że wdrożone zmiany przyniosą w latach 2011-2019 ponad 77 mln zł oszczędności. Pierwsze efekty działań naprawczych powinny być widoczne już w przyszłym roku. Dyrekcja suwalskiej placówki zakłada, że bieżąca działalność szpitala nie będzie przynosiła strat.

Uzyskanie przez placówkę takich efektów było możliwe dzięki trwającej od 2011 roku współpracy dyrekcji szpitala oraz A.M.G. Finanse – firmy doradczej działającej w sektorze ochrony zdrowia, która na zlecenie kadry zarządzającej placówki opracowała już w 2011 r. jej plan naprawczy, zaakceptowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego, a następnie w 2012 roku przygotowywała w imieniu szpitala niezbędna dokumentację oraz wniosek do ARP o udzielenie pożyczki w wysokości 20 mln zł.

„Ze Szpitalem Wojewódzkim w Suwałkach współpracujemy od czerwca 2011 roku. Jest to idealny przykład, że odpowiednia determinacja kadry zarządzającej w dążeniu do uzdrowienia finansów placówki medycznej oraz długofalowa współpraca z odpowiednim zespołem zewnętrznych ekspertów zarządzania w ochronie zdrowia skutkuje realnymi sukcesami i wizją szpitala publicznego bez długów. Jak widać, można poprzez odpowiednie działania naprawcze zbilansować działalność szpitala, a pacjentom zapewnić najwyższą jakość usług” – mówi Tomasz Kopiec, prezes zarządu A.M.G. Finanse.

A.M.G. Finanse

A.M.G. Finanse Sp. z o.o. to firma doradcza związana z sektorem publicznej ochrony zdrowia. Firma rozpoczęła działalność we wrześniu 2005 roku. Podstawowa oferta skierowana jest do jednostek publicznej ochrony zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego wraz z podległymi im publicznymi zakładami opieki zdrowotnej z terenu całej Polski. Misją A.M.G. Finanse jest wypracowanie optymalnej formy funkcjonowania publicznych zakładów opieki zdrowotnej, umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmieniające się uwarunkowania prawne oraz rynkowe.

Oferowane przez A.M.G. Finanse usługi doradztwa w zarządzaniu są sumą doświadczeń zdobytych w ramach kilkuletniej współpracy z licznymi podmiotami sektora ochrony zdrowia, co sprawia, że w połączeniu z praktyczną wiedzą konsultantów i doświadczeniem pracowników, firma skutecznie pomaga rozwiązywać problemy organizacyjno-finansowe szpitali.