Jak rozmawiać z ciężarną o alkoholu i dlaczego warto? O tym będą dyskutować położne z całej Polski

W Polsce wciąż co 8. kobieta przyznaje się do spożywania alkoholu w trakcie ciąży. Większość z nich nie jest świadoma konsekwencji jakie może to nieść dla prawidłowego rozwoju ciąży i dziecka. W społeczeństwie nadal krąży wiele mitów o pozytywnych skutkach niektórych alkoholi (czerwone wino, piwo bezalkoholowe) na laktację lub zdrowie w trakcie ciąży. W przygotowaniu młodej mamy do macierzyństwa i edukacji zdrowotnej ważną rolę pełnią położne. Dlatego to właśnie dla nich organizatorzy kampanii „Lepszy start dla Twojego dziecka” we współpracy z Wydawnictwem Lekarskim PZWL postanowili zorganizować warsztaty poświęcone przełamywaniu barier i nabywaniu umiejętności rozmowy z ciężarną na temat alkoholu.

Rola położnej w edukacji i profilaktyce

Niemal wszyscy Polacy (97%) uważają, że lekarz powinien poinformować kobietę w ciąży o wpływie alkoholu na jej zdrowie i zdrowie rozwijającego się dziecka, wynika z badań TNS wykonanych dla Polskiego Przemysłu Spirytusowego. Jednocześnie jedynie 30% ciężarnych potwierdza, że personel medyczny rozmawiał z nimi na temat spożywania alkoholu w czasie ciąży. Obowiązek edukacji pacjenta wpisany jest w zawód lekarza, pielęgniarki i położnej. Jednak z uwagi na specyfikę pracy to właśnie położna, a przede wszystkim położna rodzinna, powinna podjąć opiekę nad kobietą ciężarną w jej środowisku zamieszkania, poznając jej stan zdrowia, nałogi, uzależnienia oraz potrzeby. Zadaniem położnej jest prowadzenie edukacji przedporodowej, uczenie zachowań prozdrowotnych

i przygotowanie do porodu, karmienia piersią oraz opieki nad noworodkiem. Dlatego to właśnie położne są osobami, które mają możliwość nawiązania bliższej, szczerej relacji z ciężarną pozwalającej na poruszenie w rozmowie kwestii wrażliwych.

„Położne obejmują kobietę w ciąży kompleksową opieką – kontrolują jej stan zdrowia i samopoczucie psychiczne, monitorują rozwój dziecka, a przede wszystkim edukują w ramach obowiązującego standardu opieki okołoporodowej. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach, istnieje więc możliwość wielokrotnego spotkania z każdą kobietą w celu nauczenia prawidłowego postępowania w ciąży, przygotowania do porodu i opieki nad noworodkiem oraz udzielenia lub zorganizowania właściwej pomocy. Rola położnej w edukacji przedporodowej jest kluczowa – mówi Leokadia Jędrzejewska, Krajowy Konsultant w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego

i położniczego. Jako położne mamy pełną świadomość, że rozmowa z młodą mamą na temat spożywania przez nią alkoholu i stosowania innych używek jest trudna i wymaga specyficznych kompetencji. Stąd pomysł zorganizowania warsztatu, który będzie okazją do wymiany doświadczeń, dyskusji nad konkretnymi przypadkami, określenia największych trudności oraz zdefiniowania roli położnej w takiej rozmowie.”

Warsztat dla położnych jest realizowany w ramach kampanii społecznej „Lepszy start dla Twojego dziecka”. Warsztaty odbędzie się 23 listopada podczas konferencji naukowej „Komunikacja w zespole terapeutycznym w zakresie opieki ginekologiczno-położniczej” w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Konferencję, skierowana do specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa, organizują Zakład Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Więcej na temat konferencji i jej programu na http://poloznictwo2012.pzwl.pl/.

Dlaczego warto rozmawiać?

Spożywanie alkoholu przez kobietę ciężarną może prowadzić do licznych zaburzeń rozwoju dziecka, w tym do wystąpienia FAS czyli Płodowego Zespołu Alkoholowego (z ang. Fetal Alcohol Syndrome). Zespół FAS wiąże się z fizycznymi, umysłowymi i behawioralnymi nieprawidłowościami u dzieci, których matki spożywały alkohol w trakcie ciąży. Diagnoza oparta jest na kilku kryteriach m.in. charakterystycznych rysach twarzy, niskiej masie ciała przy urodzeniu, wywiadu uwzględniającego narażenie na alkohol w życiu płodowym. Dzieci obarczone Płodowym Zespołem Alkoholowym mają często zmarszczki wokół kącika oka, małe, szeroko rozstawione oczy, płaską środkową część twarzoczaszki, krótki, zadarty noc, z trudem przybywają na wadze. Niektóre niemowlęta mogą mieć wady serca czy anomalie dotyczące innych organów ciała.

Nie wszystkie dzieci dotknięte FAS będą do siebie podobne. Niektóre będą w większym stopniu obarczone nieprawidłościami niż pozostałe. Inne będą wykazywać mniej fizycznych opóźnień, ale charakteryzować się lekkim upośledzeniem umysłowym. Wiele spośród nich będzie miało trudności w nauce i w kontaktach społecznych oraz IQ niższe od normalnego.

Czy wiesz, że…

12% Polaków nie widzi nic złego w tym, że kobieta w ciąży od czasu do czasu wypije niewielką ilość alkoholu, a ponad jedna trzecia (38%) uważa, że ciężarne mogą pić piwo bezalkoholowe lub karmi#. Tymczasem Polskie Towarzystwo Ginekologiczne i Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) rekomendują całkowite wyeliminowanie palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania narkotyków u przyszłych matek.

 

Kampania społeczna „Lepszy start dla Twojego dziecka”, prowadzona cyklicznie od 2008 r., ma na celu uświadomienie kobietom, że każda, nawet najmniejsza ilość alkoholu wypita w trakcie ciąży może mieć bardzo szkodliwy wpływ na rozwój dziecka. Partnerami kampanii są Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Polskie Towarzystwo Położnych oraz centrum medyczne Enel-med, Specjalistyczne Centrum Medyczne Polanica Zdrój oraz szkoła rodzenia „SuperMama”. Patronat medialny sprawują magazyny „Będę mamą”, „Mamo to ja”, „M jak Mama”, „Magazyn Pielęgniarek i Położnych”, „Magazyn Położna. Nauka i Praktyka” oraz serwisy internetowe babyboom.pl, babyonline.pl i mjakmama24.pl. Organizatorem kampanii jest Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy.

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy jest organizacją branżową zrzeszającą producentów napojów spirytusowych. Do jego zadań należy podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwój branży spirytusowej w Polsce i za granicą poprzez współpracę z przedstawicielami władzy publicznej oraz organizacjami społecznymi. ZP PPS zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z tworzeniem odpowiednich warunków prawnych i ekonomicznych dla rozwoju branży, umacnianiem wielowiekowej tradycji wyrobów spirytusowych, promowaniem nowych technologii oraz realizacją działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu w branży spirytusowej. Podejmuje również szerokie działania edukacyjne mające na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat zagrożeń związanych z jego nieodpowiedzialną konsumpcją i sprzedażą alkoholu. Członkami ZP PPS są: Bacardi Martini Polska, Brown Forman Polska, CEDC, Diageo Polska, Komers International, Mazurskie Miody, Nemiroff Polska, Pernod Ricard, Polmos Siedlce, Polmos Żyrardów, Polmos Warszawa, Stock Polska, Vinpol.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu