Przejdź do treści

EMC wspiera archiwizację w Polsce

Firma EMC Computer Systems Poland Sp. z o.o. poinformowała, że klient WWW do przeszukiwania archiwum EMC® SourceOne™ jest już dostępny w polskiej wersji językowej. Pozwala to użytkownikom i administratorom na przeszukiwanie archiwum EMC SourceOne z użyciem interfejsu WWW w rodzimym języku. Cała zawartość archiwum SourceOne jest zapisywana w języku oryginalnym, co oznacza, że użytkownicy mogą wyszukiwać i wyświetlać informacje w języku polskim. W rezultacie polskie firmy mogą zastosować SourceOne w procesach wymagających interakcji z użytkownikiem końcowym, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu wzrostu ilości danych w systemach produkcyjnych oraz zapewnieniu zgodności z wymogami prawnymi dotyczącymi czasu przechowywania klasyfikowanych informacji — bez negatywnego wpływu na pracę użytkowników.

Archiwizacja to fundament ogólnej transformacji informatycznej. Pozwala uzyskać korzyści operacyjne poprzez odciążenie środowisk produkcyjnych dzięki przeniesieniu starych danych do archiwum, co obniża koszty infrastruktury i poprawia wydajność aplikacji. Automatyczna klasyfikacja informacji oraz zarządzanie okresem przechowywania danych pozwala na bezpieczne składowanie danych archiwalnych, w celu spełnienia wewnętrznych lub prawnych regulacji. Ogromna ilość danych przechowywanych w systemach komputerowych wymusza na dyrektorach firm redefinicję strategii zarządzania danymi i zastosowanie rozwiązań archiwizacyjnych.

EMC SourceOne to cała rodzina aplikacji w zakresie archiwizacji:

  • SourceOne Email Management służy do archiwizacji poczty elektronicznej obsługiwanej przez systemy Microsoft Exchange, IBM Lotus Notes/Domino i SMTP, a także wiadomości przesyłanych za pomocą komunikatorów, zwiększając wydajność systemów informatycznych oraz obniżając koszty funkcjonowania. Minimalizuje pracochłonność wyszukiwania informacji zarówno dla celów dowodowych jak i codziennej działalności operacyjnej. Pozwala na przestrzeganie zasad i okresów przechowywania danych wewnętrznych, jak i wynikających z obowiązującego prawodawstwa.
  • SourceOne for Microsoft SharePoint wspiera i usprawnia pracę i utrzymanie środowisk SharePoint poprzez optymalizację wydajności, obniżenie kosztów przechowywania danych oraz zwiększenie kontroli nad zawartością systemu bez negatywnego wpływu na pracę użytkowników.
  • SourceOne for File Systems rozszerzenie platformy SourceOne umożliwiające firmom wzbogacenie swojego środowiska o możliwości zarządzania zawartością nieustrukturyzowaną serwerów plików.

Dzięki rozwiązaniu EMC SourceOne dane mogą być zbierane, przechowywane oraz usuwane zgodnie z wprowadzoną klasyfikacją. Wszystkimi tymi procesami sterują zasady definiowane za pomocą centralnego interfejsu administracyjnego. Z punktu widzenia pracy użytkownika scentralizowane archiwum umożliwia wyszukiwanie informacji (łącznie z danymi archiwalnymi) przez każdego użytkownika bez względu na jej źródło ( system pocztowy, pliki itp.) zgodnie z przyznanymi uprawnieniami.

Kelly Brown, dyrektor ds. marketingu produktów, EMEA, dział Backup Recovery Systems w firmie EMC:

„Gdy klienci przystępują do transformacji swojej infrastruktury informatycznej, powinni zawsze uwzględniać archiwizację, która pozwala sobie doskonale poradzić z zarządzaniem dużą ilością danych archiwalnych znajdujących się w systemach produkcyjnych oraz z przestrzeganiem zasad i okresów przechowywania danych. Archiwizacja przynosi korzyści także zwykłemu użytkownikowi — dzięki skonsolidowaniu w jednym archiwum poczty elektronicznej i danych przechowywanych w różnych systemach plików oraz w systemach SharePoint, każdy użytkownik może przeszukiwać wszystkie dane za pomocą tego samego interfejsu. Najważniejsze jednak dla wszystkich użytkowników są prostota wyszukiwania oraz dostępność interfejsu w ich rodzimym języku. Dlatego właśnie tak się cieszymy z wprowadzenia polskiej wersji językowej interfejsu wyszukiwania EMC SourceOne”.

Piotr Nogaś, BRS Practice Manager, EMC Poland:

„Problem odzyskania panowania nad ogromem informacji znajdujących się w poczcie elektronicznej, systemie SharePoint oraz różnych dyskach sieciowych dotyczy wszystkich. EMC SourceOne archiwizuje dane z wielu źródeł w jednym miejscu, umożliwiając przeszukiwanie danych historycznych za pomocą przeglądarki www. Wprowadzenie polskiej wersji językowej przyniesie dodatkowe korzyści naszym klientom.”

Dostępność

Rozwiązania z rodziny produktów EMC SourceOne są już dostępne w Polsce. Wersja klienta www do przeszukiwania archiwum EMC® SourceOne™ będzie dostępna od 21 listopada 2012 roku.

Informacje o firmie EMC

Firma EMC Corporation (NYSE: EMC) jest światowym liderem w zakresie dostarczania rozwiązań informatycznych umożliwiających przedsiębiorstwom oraz dostawcom usług internetowych i telekomunikacyjnych przekształcanie ich procesów biznesowych do modelu usługowego (IT as a Service). Fundamentem tych zmian jest przetwarzanie w chmurze. Dostarczając innowacyjne produkty i usługi firma EMC działa na rzecz upowszechnienia przetwarzania w chmurze pomagając działom informatyki przechowywać, chronić i analizować ich najcenniejsze zasoby – informacje – w bardziej elastyczny, niezawodny i ekonomiczny sposób.