Przejdź do treści

Ważny, acz niejasny i kosztowny obowiązek

Tagi:

Deweloperzy oceniają funkcjonowanie wymogu narzuconego przez ustawę deweloperską – tj. dostarczania potencjalnemu nabywcy prospektu informacyjnego, jako jeden z najbardziej czasochłonnych i kosztownych elementów obowiązujących od ponad pół roku (od dnia 29 kwietnia 2012 r.) przepisów. Optymizmem napawa fakt, iż zdecydowana większość sprawnie prowadzi rejestry doręczeń i ewidencję prospektów.

Jak wynika z analizy ankiety przeprowadzonej przez iRPD wśród przedstawicieli 36 firm, deweloperzy w pełni dostosowali się do wymogów ustawy deweloperskiej i są już w stanie nie tylko wskazać na niejasności prawne związane z ustawą, ale także oszacować koszty związane z jej funkcjonowaniem. A koszty te generuje przede wszystkim obowiązek prowadzenia prospektu informacyjnego. Przypomnijmy, iż prospekt informacyjny to kompendium wiedzy o danej inwestycji i lokalu. Jest to dokument istotny z punktu widzenia klienta, bowiem zawiera szczegółowe dane o deweloperze, jego sytuacji prawno-finansowej, odpisy z KRS i ksiąg wieczystych, pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowe, projekty architektoniczno-budowlane, a także przykłady poprzednich ukończonych inwestycji. Dowiemy się z niego co powstanie w sąsiedztwie osiedla, na którym zamierzamy nabyć mieszkanie, jak inwestycja będzie finansowana, jakie mają być odległości między budynkami, liczba budynków i kondygnacji. Ustawa zakłada, że klient, jeszcze przed podpisaniem umowy deweloperskiej na swoje żądanie otrzyma w formie elektronicznej lub papierowej ów dokument.

I o ile sama idea prospektu nie jest kwestionowana, deweloperzy przyznają, że obowiązek wydawania papierowych kilkudziesięciostronicowych prospektów jest drogi i mało ekologiczny (a oprócz kosztów papieru i druku należy jeszcze doliczyć koszty pracy – przygotowywania, aktualizowania i ewidencjonowania dokumentu oraz obrotu nim). Druzgocąca większość deweloperów ocenia obowiązek prowadzenia w tej formie prospektu za „bardzo czasochłonny” (61,11% wskazań) lub „raczej czasochłonny” (30,56%), zaledwie 8,33% nie uznało tego obowiązku jako zabierającego zbyt dużo czasu. Jednak czas to nie jedyna bolączka deweloperów – aż 80,56% firm zupełnie się nie zgodziło lub raczej się nie zgodziło ze stwierdzeniem, iż przepisy dotyczące obowiązku prowadzenia prospektów informacyjnych są jasne i klarowne – brak jasności co do zasad tworzenia prospektów w 100% zgłosiło 16,22% natomiast „raczej nie mam jasności” to wskazania aż 32,43%.

Za optymistyczny można uznać fakt, iż deweloperzy sprawnie uporali się z obowiązkiem doręczania i ewidencjonowania pobranych z firmy dokumentów. Aż 72,22 % prowadzi rejestr i ewidencjonuje fakt pobrania prospektu informacyjnego. I tu pojawia się pytanie, czy wprowadzenie centralnego, elektronicznego rejestru prospektów (oraz rejestru klientów owe prospekty pobierających) nie byłoby odpowiedzią na problem czasu i kosztów. Odpowiedzią jest Internetowy Rejestr Przedsięwzięć Deweloperskich, w którym można kompleksowo zaprezentować firmę deweloperską, prowadzone przez nią inwestycje oraz publikować prospekty informacyjne dla prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zadań deweloperskich.

Publikacje dostępne są zarejestrowanym klientom w formie elektronicznej, w sposób zgodny z obowiązującą Ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. O wszelkiej aktywności klienta z daną inwestycją i prospektem deweloper jest na bieżąco informowany. iRPD, to jedyne narzędzie tego typu w Polsce, upraszczające obrót prospektami informacyjnymi i będące jednocześnie sposobem na budowanie zaufania wśród potencjalnych klientów.

iRPD umożliwia:

  • bezpłatne zamieszczenie pełnej prezentacji Twojej firmy oraz oferty inwestycyjnej,
  • publikację prospektów informacyjnych w wersji pierwotnej wraz załącznikami,
  • pełną ewidencję pobrań prospektów informacyjnych przez osoby zainteresowane danym przedsięwzięciem deweloperskim / zadaniem inwestycyjnym,
  • zmniejszenie kosztów oraz ryzyka związanego z koniecznością dochowania obowiązków wynikających z nowej Ustawy deweloperskiej (eliminacja formy papierowej przekazywanych prospektów, kosztów związanych z prowadzeniem ewidencji pobrań prospektów, dostarczaniem ich aktualizacji w formie pisemnej do klientów zainteresowanych nabyciem nieruchomości etc..),
  • wyeliminowanie konieczności zgłaszania bazy osób zainteresowanych nabyciem nieruchomości do GIODO,
  • otrzymanie własnego adresu URL w domenie iRPD.pl, pod którym dostępne będą wszystkie prowadzone przez danego dewelopera inwestycje oraz prospekty informacyjne.