Przejdź do treści

ABC Data umacnia pozycję na rynkach zagranicznych

Grupa ABC Data, lider dystrybucji IT w regionie Europy Środkowo – Wschodniej, w trzecim kwartale 2012 r. zwiększyła skonsolidowaną sprzedaż o 27,4 proc. realizując 857 mln zł przychodu. Dystrybutor umacnia swoją pozycję na rynku krajowym oraz zagranicą, najwyższe wzrosty odnotowuje w państwach bałtyckich.

ABC Data w trzech pierwszych kwartałach wypracowała 2,4 mld zł przychodów, które wzrosły o 24,6 proc w stosunku do tego samego okresu w 2011 r. Grupa odnotowała dynamiczne wzrosty sprzedaży m.in. dzięki konsekwentnie poszerzanej ofercie, która budowana jest nie tylko w oparciu o tradycyjne produkty IT, ale także usługi stanowiące wartość dodaną w dystrybucji. Spółka stale rozwija sprzedaż eksportową, którą prowadzi obecnie do 30 państw. W trzecim kwartale przychody z tego segmentu wzrosły kilkukrotnie.

Grupa ABC Data konsekwentnie kontynuuje strategię rozwoju poprzez ekspansję organiczną na kolejnych rynkach. W okresie minionych trzech kwartałów Spółka istotnie zwiększała sprzedaż w krajach bałtyckich, gdzie utrzymuje wysokie marże. W trzecim kwartale trwały przygotowania do wejścia na rynek węgierski, zarejestrowano spółkę zależną ABC Data Hungary Kft., która w listopadzie rozpoczęła sprzedaż. To kolejny rynek, gdzie dystrybutor prowadzi bezpośrednią działalność. Doświadczenie w ekspansji geograficznej pozwoliło Spółce wypracować spójny, powtarzalny i nisko kosztowy model rozwoju na kolejnych rynkach.

„ABC Data kolejny kwartał rośnie w dwucyfrowym tempie, co zawdzięczamy bardzo szerokiemu i stale rozwijanemu portfolio produktów, a także bardzo dobrej znajomości specyfiki rynków, na których działamy. Podnosimy naszą efektywność logistyczną, szukamy obszarów, w których możemy wypracować wartość dodaną, za którą cenią nas nasi partnerzy biznesowi. Jednym z naszych celów jest realizacja online wszystkich zamówień, już teraz przewagą konkurencyjną ABC Data jest platforma sprzedażowa InterLink, dzięki której obsługujemy w ten sposób już ok. 90% naszych zleceń, a którą chcemy dalej rozwijać i doskonalić o nowe funkcjonalności” – mówi Wojciech Łastowiecki, Wiceprezes Zarządu ABC Data.

Na porównywalność osiągniętych w ciągu trzech kwartałów wyników na działalności kontynuowanej wpływ miała sytuacja zaistniała w rumuńskiej spółce zależnej Scop Computers, a także transakcja związana ze zbyciem akcji Optimus, która dała 7,4 mln zł dodatkowego zysku netto w pierwszym kwartale 2011 r.

ABC Data w trzecim kwartale osiągnęła 857,1 tys. zł przychodów, co oznacza wzrost o 27,4% w stosunku do tego samego okresu poprzedniego roku. Narastająco Grupa zrealizowała sprzedaż na poziomie 2,4 mld zł, która wzrosła o 24,6%.

Skonsolidowana EBITDA wypracowana w trzecim kwartale wyniosła 9,5 mln zł (spadek o 16,3%). Natomiast w okresie minionych dziewięciu miesięcy, bez wpływu zdarzeń jednorazowych, Grupa osiągnęła 31,9 mln zł zysku EBITDA, który wzrósł o 8,7 proc.

Wynik netto na poziomie Grupy, w trzecim kwartale wyniósł 5,0 mln zł w porównaniu do 6,0 mln zł rok wcześniej. W ujęciu skonsolidowanym ABC Data wypracowała, po oczyszczeniu z wpływu zdarzeń jednorazowych, zysk netto na poziomie 16,7 mln zł, realizując wzrost o 11,2 proc.

„Celem ABC Data jest oferowanie kompleksowej dystrybucji, wychodząc w ten sposób poza ramy tradycyjnej sprzedaży sprzętu IT. Rozwój Spółki widzę w trzech wymiarach, z których każdy jest w mojej opinii kluczowy dla odbudowy dynamicznych wzrostów wyników. Doskonale działający mechanizm logistyczny wykorzystać chcemy w celu zacieśnienia współpracy z naszymi partnerami, którym możemy zaproponować integrację w tym zakresie. Drugim wymiarem, w którym spółka powinna wykorzystywać swoje wysokie kompetencje jest organiczna ekspansja na kolejne rynki. Na przestrzeni kilku lat udało nam się wypracować spójny, powtarzalny i nisko kosztowy model, na bazie którego rozpoczynać będziemy bezpośrednią działalność na terenie kolejnych państw. Interesują nas zarówno rynki o mniejszym nasyceniu IT, jak i obszary gdzie wydatki w tym segmencie są najwyższe. Trzecim aspektem, na którym będziemy się koncentrować jest poszerzenie obecnych kanałów sprzedaży, z pewnością będziemy wzmacniać szybko rozwijający się segment e-commerce, rozważamy także różne formy kooperacji w segmencie detalicznym” – mówi Norbert Biedrzycki, Prezes ABC Data S.A.

O ABC Data S.A.

1 ABC Data, Norbert BiedrzyckiABC Data S.A. jest liderem rynku dystrybucji sprzętu IT i elektroniki konsumenckiej w Polsce oraz jedynym podmiotem działającym bezpośrednio w ośmiu państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Firma od ponad 20 lat oferuje sprzęt komputerowy, oprogramowanie, elektronikę konsumencką, usługi. ABC Data dysponuje największą na rynku ofertą ponad 56 tysięcy produktów ponad 300 renomowanych dostawców.

Dzięki systematycznemu rozwojowi i wieloletnim inwestycjom w internetowe platformy obsługi klientów, firma zajmuje czołową pozycję w zakresie sprzedaży on-line.

W czerwcu 2011 roku ABC Data S.A. rozpoczęła sprzedaż materiałów eksploatacyjnych pod własną marką Colorovo. Pod tą marką Spółka oferuje obecnie ponad 400 produktów. Od debiutu marka poszerzyła swój portfel produktów o akcesoria czyszczące do ekranów, komputerów i urządzeń peryferyjnych. Ponadto do sprzedaży wprowadzone zostały obudowy komputerowe do zastosowań biurowych oraz dla graczy komputerowych, a także tablet CityTab. Produkty marki Colorovo są dostępne w całej sieci dystrybucji grupy ABC Data, we wszystkich krajach, gdzie spółka jest obecna.

W latach 2009-2012, corocznie, ABC Data S.A. była nagradzana przez EMEA Channel Academy tytułem najlepszego dystrybutora IT w regionie CEE.