Przejdź do treści

Integrated Solutions to pierwsza firma w Polsce w programie Cloud SignalingSM firmy Arbor Networks

Technologia Cloud SignalingSM zapewnia narzędzia do zapobiegania atakom DDoS, które uniemożliwiają ciągłość funkcjonowania firmom powodując straty finansowe i wizerunkowe.

1 Arbor Networks, Cloud Signaling, DDoS, Leszek Hołda, Tony KingArbor Networks, Inc., czołowy dostawca rozwiązań do zabezpieczania i zarządzania siecią przeznaczonych dla firm oraz dostawców usług, informuje, że Integrated Solutions (IS), wyspecjalizowany integrator ICT należący do Orange Polska, największej firmy telekomunikacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej, przystąpił do programu Arbor Cloud Signaling (CSC). Zapobieganie atakom DDos (Distributed Denial of Service) i ograniczanie ich skutków opiera się na współpracy wielu podmiotów. CSC to innowacyjne partnerstwo dostawców usług, operatorów centrów danych i firm, którego celem jest zapewnienie dostępności infrastruktury sieciowej i szybsze usuwanie następstw ataków DDoS.

„Firmy obawiają się zagrożeń sieciowych i oczekują wsparcia w obszarze bezpieczeństwa ze strony dostawców usług. Dlatego jako pierwsi w Polsce przystąpiliśmy do programu Arbor Cloud Signaling— powiedział Leszek Hołda, Prezes Integrated Solutions. — Nawiązujemy partnerstwo ze światowym liderem w dziedzinie rozwiązań do zapobiegania atakom DDoS, co pozwoli nam zaoferować najbardziej zaawansowaną ochronę DDoS, jaka jest dziś dostępna na rynku”.

„Integratorzy IT, tacy jak Integrated Solutions, oferują szeroką gamę usług biznesowych. Mają one różną naturę, ale wszyscy ich użytkownicy wymagają tego samego: żeby usługi były zawsze dostępne i żeby działały z oczekiwaną wydajnością — powiedział Tony King, wiceprezes europejskiego oddziału Arbor Networks. — Przystępując do programu, IS demonstruje znajomość zagrożeń oraz zaangażowanie w ochronę sieci swoich klientów”.

Światowy lider w dziedzinie ograniczania skutków ataków DDoS

Do 450 klientów Arbor Networks należy większość światowych dostawców usług i wiele spośród największych sieci korporacyjnych. Według niedawnego raportu Infonetics Research, zatytułowanego „DDoS Prevention Appliance Market Outlook”, Arbor Networks jest jednym z czołowych dostawców rozwiązań do zapobiegania atakom DDoS, zarówno globalnie, jak i w segmentach operatorów, przedsiębiorstw, administracji rządowej i rozwiązań mobilnych.

Produkty Arbor korzystają z technologii ATLAS® Intelligence Feed, która wyszukuje nowe zagrożenia i automatycznie informuje o nich klientów. Ma to kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa, ponieważ sieci botów nieustannie się zmieniają, aby uniknąć wykrycia. Infrastruktura ATLAS firmy Arbor łączy sieć czujników z danymi na temat ruchu od ponad 200 dostawców usług z całego świata. Dzięki temu zbiorowi danych, Arbor zyskuje unikatowy, globalny przegląd złośliwego ruchu w Internecie.

Mechanizm Cloud Signaling

Kiedy przedsiębiorstwo lub operator centrum danych odkrywa, że jest celem ataku DDoS, może szybko mu zapobiec  dzięki systemowi Cloud Signaling: po prostu klika w menu rozwijane, wybiera odpowiednią opcję i alarmuje dostawcę usług. To pozwala zachować kontrolę nad incydentem. Wolumetryczny atak DDoS, który blokuje łącza z dostawcą, zostaje natychmiast ograniczony lub całkowicie wyeliminowany, a usługi znów stają się dostępne. Uczestnictwo w programie Cloud Signaling pozwala dostawcom usług oferować zróżnicowane, zarządzane usługi zabezpieczające, wpływa na oszczędność czasu odpierania ataków i zwiększa skuteczność reakcji na zagrożenia DDoS. Przedsiębiorstwa i dostawcy usług zarządzanych korzystają też na monitorowaniu ataku w czasie rzeczywistym oraz na raportach końcowych, które przedstawiają szczegóły ataku oraz kroki podjęte przez dostawcę usług w celu ograniczenia jego skutków, co pomaga ustanowić najlepsze praktyki.

Cloud Signaling: szybszy, zautomatyzowany sposób zapobiegania atakom DDoS

Podstawą mechanizmu Cloud Signaling są rozwiązania Peakflow® SP oraz Pravail™ Availability Protection System (APS) firmy Arbor Networks. Rozwiązanie Peakflow SP jest używane w wielu czołowych usługach zarządzanych, które zabezpieczają przed atakami DDoS. Arbor Pravail APS to urządzenie instalowane w siedzibie klienta, które chroni sieć przedsiębiorstwa przed zagrożeniami powodującymi niedostępność usług, czyli przed atakami DDoS w warstwie aplikacji.

Mechanizm Cloud Signaling to efektywny, zintegrowany sposób łączenia korporacyjnego centrum danych z chmurą dostawcy usług. Łączy lokalne urządzenie Pravail APS z chmurowym rozwiązaniem Peakflow SP. Arbor uważa, że taka kombinacja ochrony lokalnej i chmurowej to optymalny sposób zabezpieczania przedsiębiorstw, centrów danych i operatorów chmurowych przed atakami DDoS.