Kierunek Europa

Genomed powstał, by rozwijać diagnostykę molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA. Obecnie, na równi z najbardziej zaawansowanymi na świecie firmami, wykorzystuje już w tym celu technologię sekwencjonowania nowej generacji (NGS).

Wkrótce, jako jedna z pierwszych na świecie firm, zaoferuje badanie całego genomu człowieka wraz z podstawową analizą diagnostyczną, która może być wykorzystana w praktyce medycznej. Przewaga technologiczna Genomedu nad konkurencją sprawia, że w naszym regionie jest liderem. Od początku 2012 r. spółka wzmocniła działania ukierunkowane na wyjście ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe. Poza obecnością na zagranicznych konferencjach naukowych i medycznych, gdzie prezentowane były dotychczasowe osiągnięcia, celem firmy stał się również udział w szerokiej gamie spotkań/imprez/przedsięwzięć branżowych.

W maju br. został złożony wniosek o dofinansowanie w branżowym programie promocji (BBP) „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym”, a w październiku br. spółka otrzymała decyzję o przyznaniu dofinansowania. Wysokość dofinansowania wynosi 530.850,00 złotych.

Genomed uczestniczył w 2012 r. w Bioforum w Brnie, a także w międzynarodowych targach CPHI w Madrycie, gdzie oferta firmy wzbudziła duże zainteresowanie wśród odwiedzających. W listopadzie br. przedstawiciele spółki wezmą udział w misji gospodarczej realizowanej w ramach BPP branży biotechnologicznej i farmaceutycznej w Niemczech. Misja odbędzie się w Hamburgu, a jej częścią będzie udział w 18-tej edycji konferencji BIO-Europe.

1 CPHI, Genomed, Iwona Wach, Marta Domańska, NGS, PROMO

Stoisko Genomedu na targach CPHI

2 CPHI, Genomed, Iwona Wach, Marta Domańska, NGS, PROMO

Stoisko Genomedu na targach CPHI

„Jesteśmy przekonani, że obecność na międzynarodowych targach oraz udział w misjach gospodarczych pomoże nam znaleźć partnerów biznesowych z branży, którzy otworzą nam drogę do klientów w innych krajach Europy. Szczególnie interesują nas państwa takie, jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy oraz kraje skandynawskie – gdzie usługi diagnostyki genetycznej, opartej na najnowszych technologiach sekwencjonowania są już włączone do standardów opieki zdrowotnej. Zainteresowanie naszą ofertą na targach, które odwiedziliśmy do tej pory było duże, co pozwala na optymistyczne szacunki związane ze wzrostem przychodu z eksportu” – mówi Iwona Wach, Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu, Genomed S.A.

W ramach projektu Genomed będzie uczestniczył w targach branżowych w Europie, Azji i Ameryce, międzynarodowych misjach gospodarczych oraz szkoleniach omawiających różne aspekty rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne.

Marta Domańska

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu