Digate S.A. notuje wzrost sprzedaży z działalności operacyjnej na rynku IT

Digate S.A. – integrator rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych – według wstępnych wyliczeń osiągnął w październiku 2012 roku przychody ze sprzedaży na poziomie ok. 370 tys. zł. Dla porównania wartość przychodów Emitenta za cały rok 2011 wyniosła 20,46 tys. zł.

„Wdrożenie nowego modelu działalności Digate S.A. zostało rozpoczęte zaledwie kilka miesięcy temu, natomiast już teraz możemy obserwować bardzo istotne przełożenie tych zmian na wyniki finansowe. W rezultacie modyfikacji uległa cała struktura bilansu oraz rachunku zysków i strat, co jest szczególnie widoczne na poziomie wielkości przychodów osiąganych ze sprzedaży, które w październiku 2012 r. wyniosły 370 tys. zł w porównaniu do 20,46 tys. zł w całym 2011 roku.

W październiku br. istotnie wzrosła także dynamika przychodów w odniesieniu do sprzedaży w ostatnim okresie sprawozdawczym (1.07.2012 r. – 30.09.2012 r.), przychody w tym miesiącu stanowiły 115,41% wartości przychodów osiągniętych w całym III kw. 2012 r.” – mówi Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Digate S.A.

25 października 2012 r. Digate S.A. informował o podpisaniu umowy ramowej z  ITdoors, której przedmiotem jest realizacja wspólnych projektów oraz wsparcia przez Digate S.A. sprzedaży oprogramowania Business Intelligence – Itdoors Eyes.

„W wyniku powziętej współpracy przystąpiliśmy już do realizacji wspólnego projektu programistyczno-wdrożeniowego, w ramach którego zostanie opracowany system do obsługi logistycznej systemów parkingowych. Cały czas pracujemy nad pozyskaniem kolejnych projektów, które wzbogacą nasze porftolio oraz wzmocnią pozycję konkurencyjną. Niedawno zakończyliśmy także prace nad międzynarodową platformą e-commerce youartme.com.” – dodaje Łukasz Kossakowski, Prezes Zarządu Digate S.A.

W dniu 24 października 2012 r. Digate S.A. poinformowała o otrzymaniu listu intencyjnego od spółki GMK Investment LTD, która zadeklarowała chęć inwestycji kwoty 1 mln Euro w Digate S.A.

1 Digate, Łukasz KossakowskiDigate S.A. zajmuje się integracją rozwiązań biznesowych IT w obszarze budowy zaawansowanych aplikacji internetowych, desktopowych oraz mobilnych.

Digate S.A. oferuje pełną obsługa możliwości, jaką daje kanał dystrybucji internetowej. Spółka tworzy serwisy i aplikacje internetowe, systemy e-commerce – sklepy internetowe, aplikacje mobilne, a także oferuje wszelkiego rodzaju usługi w obszarze portali społecznościowych.

Digate S.A. oferuje również usługi z zakresu PR oraz marketingu internetowego, a także realizuje kompleksowe wdrożenia rozwiązań z zakresu e-commerce, e-marketingu i e-biznesu, reklamy on-line oraz programów lojalnościowych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu