IPO SA: Pierwsza fuzja na rynku NewConnect. Złożenie do KNF memorandum informacyjnego

Zarząd IPO SA poinformował w raporcie bieżącym o  złożeniu w dniu 31.10.2012 r. do Komisji Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego sporządzonego na potrzebę oferty publicznej akcji serii D IPO SA dla akcjonariuszy OneRay Investment SA w związku z połączeniem spółek.

Sądowa rejestracja połączenia spółek nastąpiła w dniu 5 lipca 2012 r., w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie w Rejestrze Przedsiębiorców KRS  podwyższenia kapitału zakładowego spółki IPO SA do kwoty 1.863.457,90 zł oraz połączenia IPO SA ze spółką OneRay Investment SA.

„Dokończenie prac nad memorandum informacyjnym i jego złożenie w Komisji Nadzoru Finansowego oznacza zakończenie kolejnego etapu w procesie, który trwał od wielu miesięcy i wiązał się z szeregiem złożonych uwarunkowań formalno-prawnych wynikających przede wszystkim z faktu, że obydwa podmioty są spółkami publicznymi notowanymi w Alternatywnym Systemie Obrotu – komentuje Anna Dawidowska, Prezes Zarządu IPO SA. „Połączenie spółek IPO SA z ze spółką OneRay Investment SA to pierwsza fuzja spółek notowanych na rynku NewConnect. Po przejściu procedury połączenia się dwóch spółek publicznych notowanych na tym rynku, już dziś wiemy, że obecne przepisy regulujące cały proces są dla spółek kosztowne, czasochłonne i skomplikowane, co nie jest adekwatne do skali działalności, jaką charakteryzują się spółki notowane na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych SA.”

IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Jako spółka giełdowa oraz Autoryzowany Doradca NewConnect IPO SA oferuje klientom doradztwo w zakresie pozyskania kapitału, usługi public & investor relations oraz szereg narzędzi dotarcia do klientów i inwestorów, m.in. portal IPO.pl, NoweBiuro.pl, Excluzive.pl, raporty finansowo-biznesowe, organizację czatów giełdowych i biznesowych, konferencji, seminariów, kongresów dla zarządów spółek i inwestorów oraz salony inwestycyjne. Profesjonalnie przeprowadza Emitentów przez wszystkie etapy przygotowania do IPO oraz wspiera w wypełnianiu obowiązków informacyjnych i komunikację po debiucie giełdowym. Od grudnia 2010 roku IPO SA jest notowana na rynku NewConnect. IPO SA po fuzji ze spółką OneRay Investment SA jako spółka doradczo-inwestycyjna oferuje swoim klientom kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskania kapitału z rynku kapitałowego i  finansowego oraz komunikacji z inwestorami. Więcej informacji www.iposa.pl

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu