Doskonałe połączenie: zabytkowe wnętrze, technologia LG

Monumentalny zespół budynków Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Warszawie [pierwotna nazwa] przy ul. Targowej 72 został zrealizowany w latach 1928 – 1929 wg projektu architekta Mariana Lalewicza w stylu modernistycznym z elementami klasycyzującymi.

Kompleks siedmiu budynków (opracowanie dotyczy pięciu połączonych ze sobą funkcjonalnie) powstał na podłużnej prostokątnej działce, która była pozostałością po spalonym przez Rosjan w 1915 r. dworcu petersburskim. Nowy zespół podzielony został na dwie części: biurową z pięcioma dużymi budynkami i mieszkalną z dwoma mniejszymi. Dominującą zasadą kształtowania kompozycji jest symetria i związana z tym osiowość układu. Budynek główny dominuje centralnie wysokością i wyróżnia płaskim attykowym dachem. Narożniki budynku centralnego połączone są prześwietlonymi łącznikami z oskrzydlającymi go czterema nieco niższymi budynkami w symetrycznym trójosiowym wydłużonym układzie. Wydzielają one cztery podłużne, półotwarte dziedzińce. Na osi wschód – zachód dwa przeciwległe dziedzińce zaopatrzono w równorzędne wejścia-wjazdy w postaci wolnostojących monumentalnych bram – portyków z doryckimi podwójnymi przeźroczami kolumnad zwieńczonych obustronnymi aetosami. Poprzez dziedzińce dochodzi się do powtórzonych aetosów nad wejściami głównymi. Aetosy podtrzymywane pilastrami doryckimi z kanelurami podobnie jak kolumny. W polu trójkąta zachodniego umieszczono symboliczny kartusz z godłem państwowym w miejsce uprzedniej płaskorzeżby z popiersiem Józefa Piłsudskiego. Pomiędzy pilastrami w czterech bocznych osiach wysokie okna a na środku wysokie drzwi drewniane z okuciami i nadświetlem.

Detale w stylu art-deco

Główna oś symetrii od ul. Wileńskiej, z podjazdem i ryzalitem wejścia i salą zebrań jest reminiscencją starego dworca petersburskiego. Cały gmach ze swymi symbolicznymi cytatami przypomina niejako powiększony dworzec kolejowy.

Wiodącą zasadą kształtowania architektury budynków jest poziomy podział na wysoki, dwukondygnacyjny cokół /maniera grande/ i lekką prześwietloną oknami ścianę powyżej. W skrzydłach kończą się one delikatnie zaznaczonym gzymsem i prostym czterospadowym, prawie pozbawionym kominów, dachem z łukowatymi lukarnami / wentylacja wyprowadzona na poddasze /. Powtarzalny, osiowy rytm okien przenosi się z cokołu o motywach klasycznego, doryckiego porządku z kanelurowanymi pilastrami i mocno rzeźbionym, wysuniętym gzymsem. Metopy w architrawie symboliczne, związane z techniką i obfitością. Podstawowy wymiar osiowego modułu wynosi 3 m.

1 Etis, LG, MULTI V III HEAT PUMPS, PROMO

Narożniki budynków są lekko ryzalitowane i zamknięte podwójnymi pilastrami. Pomiędzy pilastrami cokołu w przyziemiu zastosowano wysokie modularne okna a na piętrze portfenetry. Okna w budynkach posiadają wspólną zdyscyplinowaną zasadę podziału tafli szklanych i rysunku skrzydeł. Wyjątki stanowią okna o półokrągłym zakończeniu na ostatniej kondygnacji centralnego budynku. Okna cokołu zabezpieczono stylowymi kratami i balustradami.

Nad dominującym, wyższym budynkiem centralnym jest płaski stropodach wentylowany. Budynek, oprócz portyków wejściowych, uwolniony jest od klasycznego porządku i powyżej jego boniowanego cokołu ściany rozdrabniają się delikatnym reliefem płaskich pilastrów i drobnych gzymsów. Zasada osiowego rytmu okien i portfenetrów pomiędzy pilastrami wraz z balustradami o zunifikowanym rysunku została tutaj powtórzona.

Budynki posiadają prosty układ korytarzy wewnętrznych z klatkami schodowymi na szczytach. Poziomy korytarzy łączone są z półpoziomami / spocznikami / klatek głównego budynku. Dało to możliwość lepszego doświetlenia korytarzy i holi oraz różnicowanie wysokości kondygnacji w części centralnej poprzez zmianę układu biegów klatek schodowych.

Obydwa identyczne hole z monumentalnymi schodami i szybami windowymi zachowały ciekawy, oryginalny wystrój w stylu art-deco.

2 Etis, LG, MULTI V III HEAT PUMPS, PROMOBudynek jest mocno związany z krajobrazem i historią Pragi XX i XXI w. Jest on do dzisiaj w dobrym stanie technicznym i zgodnie z przeznaczeniem służy licznym instytucjom kolei państwowych. Jego niezaprzeczalne wartości historyczne i kulturowe spowodowały, że wpisany został w roku1987.do rejestru zabytków i objęty ochroną konserwatora. Jest to bowiem jedna z nielicznych zachowanych realizacji międzywojennych w tej skali w Warszawie. Projekt wykonany był pewną, mistrzowską ręką doświadczonego, dojrzałego architekta. Po tylu latach użytkowania obiektowi należy się nie tylko uznanie go za zabytek ale i podjęcie stosownych kroków w celu przywrócenia jego walorów. Konserwatorska opieka może się do tego walnie przyczynić. Dotyczyć to może jego stanu technicznego jak i walorów architektonicznych. Szczególnie pilne wydaje się uporządkowanie estetyki elewacji, której współczesność przydała nieplanowanych naleciałości spowodowanych spontanicznymi potrzebami. Szczególnie uwidacznia się to na przykładzie licznych, zawieszanych chaotycznie, zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych oraz reklamach.

O wielkości głównego obiektu najlepiej mówią liczby:

  • powierzchnia zabudowy 4 300 m2,
  • powierzchnia użytkowa 35 000 m2,
  • kubatura blisko 100 000 m3,
  • powierzchnia elewacji ok. 19 000 m,
  • obwód elewacji ok. 800 m,
  • ilość pomieszczeń: 700.

To jeden z największych obiektów o charakterze biurowym w Polsce.

Opis modernizacji klimatyzacji

Po wielu latach eksploatacji, zwiększającym się wymogom w zakresie komfortu cieplnego dla ludzi i także dla sprzętu kolejne modernizację obiektu w zakresie urządzeń schładzających powietrze nie upiększały elewacji. Proponowane nowe rozwiązanie intensyfikuje kompleksowo układ chłodzenia dla całego budynku. System klimatyzacji z bezpośrednim odparowaniem czynnika chłodniczego typu VRF został zaprojektowany na urządzeniach MULTI V III HEAT PUMPS – agregaty serii ARNU…LT3 firmy LG. System posiada 26 jednostek zewnętrznych i 738 jednostek wewnętrznych.

Przeznaczenie budynku z racji nadzoru nad jedną z największych firm w Polsce posiada w swym wnętrzu dużą ilość gabinetó w, sal konferencyjnych oraz pomieszczeń o specjalnym przeznaczeniu. Jedną z pereł jest Sala Prezydium o powierzchni blisko 150m2,kilka lat temu odświeżona, wysokości dwóch kondygnacji, w której między pilastrowymi kolumnami zostały zaprojektowane ścienne klimatyzatory typu ArtCool firmy LG.

3 Etis, LG, MULTI V III HEAT PUMPS, PROMO

Urządzenia te posiadają możliwość wypełnienia całej powierzchni frontu urządzenia dowolnym obrazem, przez co uzupełnienie wystroju wnętrza najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeń o charakterze zabytkowym nie zakłóca i nie szpeci istniejącego wystroju wnętrza.

Przyjęte rozwiązanie oparte na bezpośrednim odparowaniu czynnika chłodniczego w porównaniu z układami wody lodowej umożliwia dowolne modelowanie układów przewodów rurowych, brak możliwości zalania zabytkowej materii i co najważniejsze zajmuje małą przestrzeń.

4 Etis, LG, MULTI V III HEAT PUMPS, PROMO

„Maszynownię” chłodu zlokalizowano na stropodachu głównego z budynków, gdzie dzięki wysokim cokołom będą ukryte i niewidoczne.

Dzięki usunięciu zewnętrznych jednostek pojedynczych systemów wespół z modernizacją struktury powierzchni budowlanej, budynek świecił będzie dawnym blaskiem i zdaniem autora mimo kultowych obiektów zabytkowych, pretendował do najładniejszych obiektów w Polsce wśród tych, których struktura zewnętrzna i wewnętrzna jakimś cudem uchroniła się w czasie pożóg wojennych.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu