Przejdź do treści

CloudMonit czyli monitoring usług w chmurze

Monit24.pl wprowadził do oferty nowe rozwiązanie CloudMonit pozwalające na monitoring funkcjonalny usług i aplikacji świadczonych w modelu SaaS. Technologia pozwala na weryfikację dostępności i poprawności funkcjonowania oprogramowania.

CloudMonit pozwala na dogłębne monitorowanie e-usług różnego rodzaju zapewniając lepszą kontrolę systemów. W odróżnieniu od podstawowego monitoringu dzięki tej technologii weryfikowane są wszystkie funkcje danej aplikacji według ustalonego wcześniej scenariusza dostarczając informację czy procesy logowania, realizacji transakcji, bądź innych operacji przebiegają właściwie patrząc z poziomu użytkownika.

Poziom złożoności systemów informatycznych świadczących e-usługi jest na tyle skomplikowany, że do sprawdzania poprawności działania nie wystarczy ani wewnętrzny monitoring poszczególnych elementów systemu, ani też prosty monitoring zewnętrzny. Dzieje się tak, ponieważ pomiędzy poszczególnymi elementami składającymi się na system webowy (serwery proxy, bazy danych, systemy transakcyjne, loadbalancery) istnieją złożone zależności i od sprawdzania pracy poszczególnych elementów ważniejsze jest monitorowanie końcowego rezultatu ich współdziałania. Na to pozwala CloudMonit, badając czy użytkownik e-aplikacji jest w stanie z niej korzystać i czy kluczowe funkcje serwisu są dostarczane.

– Aktualnie usługi świadczone w chmurowym modelu SaaS zdobywają sobie coraz większą popularność. Na tego typu model dostarczania e-usług decyduje się coraz więcej firm. Optymalizacja kosztów i wygoda korzystania niestety nie idą w parze z odpowiednią kontrolą i weryfikacją poprawności funkcjonowania procesów opartych o zewnętrzną infrastrukturę serwerową. Tą lukę uzupełnia właśnie oferta monitoringu  CloudMonit – mówi Tomasz Kuźniar, Prezes Zarządu Monit24.pl.

CloudMonit pozwala na budowanie dowolnych scenariuszy sprawdzania e-serwisów w zależności od potrzeb właściciela danej aplikacji. Dzięki temu pozwala badać np. czy można wyszukać dany produkt i dodać go do koszyka, zalogować się do swojego konta i sfinalizować transakcję, czy pojawia się odpowiednia treść na stronie, strona ładuje się nie dłużej niż określony czas, linki na stronie nie są popsute, zawartość strony nie została podmieniona, a saldo rachunku jest zgodne z oczekiwaniem itd.

Oferta Monit24.pl jest pierwszą tego typu usługą monitoringu funkcjonalnego w Polsce. Schemat funkcjonowania narzędzia CloudMonit jest opracowywany indywidualnie dla każdej e-aplikacji.

Monit24.pl

Monit24.pl to firma dostarczająca innowacyjny system kontroli działania usług interne­towych. Centrum informatyczne monitoringu zlokalizowane jest w serwerowni ATM S.A. w Warszawie, a poszczególne stacje monitorujące w serwerowniach w całej Polsce, Europie i Świecie. Usługi Monit24.pl obejmują obecnie przeszło tysiąc serwisów internetowych firm takich, jak banki, uczelnie wyższe, sklepy internetowe, firmy hostingowe i agencje rządowe. Monit24.pl istnieje na rynku od 2006 r. Partnerem strategicznym firmy jest spółka K2 Internet. Monit24.pl od 3 lat jest członkiem jury konkursu Złota Strona Emitenta, gdzie system ocenia szybkość działania i dostępność serwisów ponad 700 spółek notowanych na GPW.