Prawie 66 proc. przedsiębiorców jest niezadowolonych z dotychczasowych deregulacji

Z okazji I Kongresu Rzetelnych Firm niemal 10 tys. przedsiębiorców zapytano o wpływ absurdów polskiego prawa na funkcjonowanie ich firm. Wyniki nie napawają optymizmem. Prawie 89 proc. polskich przedsiębiorstw mogłoby zarabiać więcej i działać efektywniej, gdyby przepisy prawne były bardziej przyjazne. Połowa przedsiębiorców sądzi, że rzeczywistość zmieni się na korzyść najwcześniej za 8-10 lat.

Badanie „7 grzechów głównych polskiej administracji” wpisuje się w trwającą właśnie dyskusję nad III pakietem deregulacyjnym. Organizatorzy i firmy zrzeszone w programie Rzetelna Firma mają nadzieję, że głos wyrażony przez przedsiębiorców poprzez badanie będzie miał wpływ na kształt zmian w polskim prawie. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na niemal 10 tys. przedsiębiorców, prawie 52 proc. firm zdarzyło się stracić pieniądze, wyprodukowane dobra lub kontrahenta przez niedorzeczne przepisy prawne. W przypadku ponad 15 proc. badanych taka sytuacja miała miejsce wielokrotnie. Aż 89 proc. zapytanych przedsiębiorców jest przekonanych, że ich firmy funkcjonowałyby efektywniej i zarabiały więcej, gdyby nie niedorzeczne przepisy.

Przedsiębiorcy nie są nastawieni optymistycznie. Twierdzą, że zmiany deregulacyjne wprowadzone w ciągu ostatnich dwóch lat nie zmieniły rzeczywistości, w której funkcjonują polskie firmy. Aż 66 proc. badanych nie zauważyło żadnych zmian, które usprawniłyby działalność przedsiębiorstwa. Kolejne 15 proc. twierdzi, że zmiany miały minimalne znaczenie dla ich firm. Według ponad połowy zapytanych firm najwcześniej za 8-10 lat można się spodziewać realnej poprawy w sytuacji polskich przedsiębiorstw.

Jak wynika z badania, największym problemem są dla przedsiębiorców przepisy podatkowe. Aż 42 proc. przedsiębiorców wskazuje właśnie na prawo podatkowe, jako źródło największych absurdów. Niemal 19 proc. sądzi tak o przepisach prawa pracy.

W wyniku badania przedsiębiorcy wskazali 7 najbardziej absurdalnych, z ich punktu widzenia, przepisów prawnych, czyli „7 grzechów głównych polskiej administracji”:

  1. Memoriałowa metoda rozliczania VAT – rozliczenie VAT niezależnie od otrzymania zapłaty przez sprzedającego towary lub usługi.
  2. Brak ujednoliconego terminu na zwrot podatków przez organy podatkowe.
  3. Wysokie koszty zatrudnienia pracownika.
  4. Rozliczanie opłaty VAT od importu w ciągu 10 dni, zamiast w deklaracji podatkowej.
  5. Obowiązek przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne przez 5 lat.
  6. Procedury przetargów publicznych – stosowanie ceny jako jedynego obiektywnego kryterium wyboru oferty.
  7. Konieczność zatrudnienia pracownika na umowę o pracę  na czas nieokreślony po ówczesnym dwukrotnym podpisaniu z nim umowy o pracę.

Lista została złożona na ręce przedstawicieli administracji państwowej, jako głos przedsiębiorców w toczącej się właśnie debacie nad III pakietem deregulacyjnym.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Rzetelną Firmę stały się punktem wyjścia do debaty z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, Przewodniczącego Komisji Przyjazne Państwo Adama Szejnfelda, Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak, Wiesława Kołodziejskiego, prezesa Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, prezesa Rzetelnej Firmy Waldemara Sokołowskiego oraz prezesa Krajowego Rejestru Długów Adama Łąckiego.

I Kongres Rzetelnych Firm to wydarzenie organizowane przez Rzetelną Firmę – program skupiający najbardziej wiarygodnych polskich przedsiębiorców i propagujący etyczne zachowania w biznesie. Jednym ze statusowych celów programu jest wspieranie rodzimych przedsiębiorstw w ich codziennym funkcjonowaniu, poprzez zabieranie głosu w kluczowych dla przedsiębiorców kwestiach i wpływanie tym samym na decyzje legislacyjne dotyczące przedsiębiorców. Tegoroczny kongres ma zapoczątkować cykl dorocznych spotkań, umożliwiających polskim przedsiębiorcom dialog z przedstawicielami administracji państwowej.

Kongres to także okazja do wyróżnienia najbardziej rzetelnych polskich firm za biznesową uczciwość. Podczas wieczornej Gali rozdania Złotych Certyfikatów Rzetelności swój certyfikat odbierze niemal 100 firm z całej Polski, spełniających kryteria programu Rzetelna Firma. Wśród nich znalazł się Teatr 6. piętro.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu