E-administracyjne ułatwienia dla przedsiębiorców

W związku z odblokowaniem przez Komisję Europejską funduszy na projekty e-administracji już wkrótce załatwienie wielu formalności związanych m.in. z założeniem i prowadzeniem firmy będzie nie tylko szybsze, lecz także znacznie łatwiejsze i wygodniejsze.

Ułatwienia mają służyć zarówno przeciętnemu obywatelowi, jak i – a może przede wszystkim – właścicielom firm. W tym tonie także prowadzone są zadania zmierzające do integracji urzędów pracy w całej Polsce, chociażby przez wspólną infolinię i jednakowy wzór strony internetowej.

Poniżej przedstawiamy niektóre z projektów, które obrazują aktualne postępy we wdrożeniu e-administracji.

Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej

W ramach CEIDG od 1 lipca 2011 r. są dostępne następujące usługi:

  • informacji o działalności gospodarczej,
  • rejestracji działalności gospodarczej,
  • zmiany danych działalności gospodarczej,
  • zaprzestania działalności gospodarczej,
  • zawieszania działalności gospodarczej,
  • odwieszenia działalności gospodarczej,

a od 1 stycznia 2012 r. dodatkowo działa usługa wpisu pełnomocników oraz usługa zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) i PIT-16, wprowadzono także Elektroniczny Punkt Kontaktowy. Co umożliwia CEIDG? Przede wszystkim jest bardzo wygodną formą rejestracji działalności gospodarczej i dokonania wyżej wymienionych zmian w jej prowadzeniu. Każdy obywatel, który posiada profil zaufany lub też podpis elektroniczny, może w ciągu 15 minut dopełnić formalności, aby móc prowadzić działalność gospodarczą.

Osoby, które prowadziły wcześniej działalność gospodarczą i ją zamknęły, mogą zarejestrować się w urzędzie pracy, a jeśli przez 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy osiągały, co miesiąc, co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, od którego były odprowadzane normalne (czyli niepreferencyjne) składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, mogą mieć szansę na otrzymanie zasiłku z urzędu pracy. Jeśli działalność zostaje zawieszona, zasiłek jest wypłacany po okresie 90-dniowej karencji i jednocześnie czas wypłaty zostaje także zmniejszony o wspomniane trzy miesiące.

E-Deklaracje2

Udogodnienie polega na tym, iż formularze podatkowe będą wstępnie wypełniane przez system korzystający z wcześniej zgromadzonych danych. Ważnym elementem zmian jest tu przede wszystkim uproszczenie i skonsolidowanie formularzy deklaracji podatkowych składanych przez pozostałych płatników i podatników.

E-Podatki

W ramach tej usługi przewidziano dwustopniowy, zautomatyzowany system analizy ryzyka, wykorzystujący wiedzę o podatniku dostępną administracji podatkowej. Istotna jest ponadto centralizacja procesów biznesowych polegających na przetwarzaniu danych/informacji oraz specjalizacja jednostek administracji podatkowej, która obejmuje tworzenie centrów usług wspólnych.

E-Rejestracja

Pozwala na wymianę danych identyfikacyjnych obywatela lub też firmy z innymi rejestrami publicznymi, dodatkowo zwalnia z obowiązku rejestracyjnego podatników i płatników, którzy podlegają ewidencji w rejestrach KRS i PESEL. Dzięki tej usłudze zmniejszono liczbę danych identyfikacyjnych, jakie są podawane w PIT-ach, skróceniu uległ także średni czas nadawania numeru NIP osobom, które zamierzają założyć działalność gospodarczą. Umożliwiono elektronizację zgłoszeń identyfikacyjnych, jakie składane są przez nierezydentów takich jak podmioty zagraniczne.

E-Cło

Dzięki temu systemowi zostanie przyspieszona procedura składania deklaracji celnych i podatkowych w obrocie międzynarodowym nie tylko w obrębie Unii Europejskiej, lecz także poza jej granicami.

Artykuł powstał w oparciu o dane Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie: http://mac.gov.pl/dzialania/sukces-projektu-stajnia-augiasza-jakie-projekty-powstaja-z-funduszy-unijnych/.

Więcej praktycznych artykułów i najnowszych wiadomości z rynku pracy można znaleźć na: https://www.facebook.com/zielonalinia19524.

PRportal.pl – informacje prasowe dla biznesu