Przejdź do treści

Rozwój współpracy itelligence z Politechniką Poznańską

Firma itelligence, lider we wdrażaniu rozwiązań SAP oraz outsourcingu IT, rozpoczęła kolejny etap współpracy z Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej. W ramach specjalności magisterskiej Systemy Informatyczne w Zarządzaniu na kierunku Informatyka specjaliści itelligence poprowadzą zajęcia i wykłady na temat Projektowania Aplikacji Biznesowych.

12 września 2012 r. na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej ukonstytuowała się Rada Programowa Pracodawców dla kierunku Informatyka, w której skład weszli Wojciech Darłowski, Dyrektor Outsourcingu i Usług IT w itelligence sp. z o.o. oraz Marek Szczerba, Kierownik Działu BC w itelligence sp. z o.o. Przewodniczącym Rady został Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Informatyki prof. Zbyszko Królikowski. Główne cele Rady to opiniowanie i doradzanie Prodziekanowi ds. kształcenia Wydziału Informatyki w sprawie programu studiów oraz pomoc w pozyskiwaniu wykładowców/praktyków/ekspertów z biznesu do prowadzenia zajęć na kierunku Informatyka. Wiedza i doświadczenie praktyków biznesu pozwoli władzom Wydziału zweryfikować program nauczania pod kątem, tego jaka wiedza i jacy specjaliści są poszukiwani na rynku pracy.

„Współpraca Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej z firmami z branży informatycznej jest dla nas ważna z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, zależy nam, aby studenci kierunku Informatyka posiedli wiedzę, umiejętności kompetencje zgodne z oczekiwaniami przyszłych pracodawców. W tym celu, rozpoczynamy realizowanie wspólnych programów kształcenia, poprzez wprowadzanie wykładów i laboratoriów oraz poprzez proponowanie całych przedmiotów prowadzonych przez ekspertów z przemysłu. Ponadto, umożliwiamy studentom odbywanie praktyk i staży w firmach oraz realizowanie komercyjnych projektów na zlecenie firm. Po drugie, zależy nam na realizowaniu wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych. Dzięki współpracy w tym obszarze, nasi pracownicy rozwiązują realne problemy technologiczne i mają dostęp do rzeczywistych danych. Tego typu inicjatywy od kilku lat prowadzimy z powodzeniem z kilkoma firmami.” – powiedział dr hab. inż. Robert Wrembel, prof. nadzw., prodziekan ds. współpracy z przemysłem, Politechnika Poznańska.

„Cieszymy się, że możemy uczestniczyć przy podejmowaniu decyzji odnośnie programów kształcenia studentów i wsparcia poznańskich uczelni w tym zakresie. Rynek IT wymaga doskonalenia się i dostosowania do ciągle zmieniających się potrzeb. Chcielibyśmy wskazać uczelniom kierunek kształcenia, tak aby w przyszłości nie mieć problemów z rekrutacją pracowników, żeby wspomóc młodych ludzi w uzyskaniu kompetencji poszukiwanych na rynku pracy” – powiedział Wojciech Darłowski, Dyrektor Outsourcingu i Usług IT, itelligence sp. z o.o.

W ramach współpracy, itelligence była również jednym z Partnerów organizowanej przez Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej międzynarodowej konferencji 16th East–European Conference on Advances in Databases and Information Systems. Konferencja poświęcona była osiągnięciom naukowym m.in., w obszarach szeroko-rozumianych systemów zarządzania danymi, zaawansowanej analizy danych, integracji danych, technologii internetowych. Konferencja promuje współpracę wschodnioeuropejskich środowisk naukowych z obszaru informatyki z ośrodkami naukowymi z całego świata.

itelligence jest wiodącym międzynarodowym dostawcą pełnego pakietu rozwiązań w środowisku SAP. Zatrudnia ponad 2700 wysoko wykwalifikowanych pracowników w 21 krajach i 5 regionach (Ameryka, Azja, Europa Zachodnia, Europa Wschodnia, Niemcy/Austria). itelligence realizuje złożone projekty w środowisku SAP dla ponad 4 000 klientów na całym świecie. Portfolio usług firmy obejmuje od licencji i konsultingu SAP, poprzez własne branżowe rozwiązania oparte o SAP, aż do usług hostingowych i application support. W Polsce firma działa od 1995 r. i zatrudnia ponad 130 osób. Dysponuje własnym Centrum Systemów Informatycznych wyposażonym w nowoczesną infrastrukturę informatyczną służącą do świadczenia kompleksowych usług outsourcing IT – od wynajmu serwerów i sprzętu sieciowego po rozwój systemów. Posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań informatycznych firmy SAP. W 2011 roku firma wygenerowała łączną sprzedaż na poziomie 342,4 mln EUR.