Przejdź do treści

Genomed coraz bliżej profilaktyki genomowej

Konsorcjum, którego liderem jest Genomed, uzyskało dofinansowanie w wysokości 4,65 mln zł z Narodowego Centrum Badan i Rozwoju w ramach II konkursu Programu INNOTECH na utworzenie genomu referencyjnego oraz bazy genomowej dla polskiej populacji. Całkowity koszt projektu wynosi ok. 6 mln zł.

Spółka rozwija diagnostykę molekularną opartą na sekwencjonowaniu DNA. Projekt „Polski genom referencyjny dla diagnostyki genomowej i medycyny spersonalizowanej” jest spójny ze strategią spółki, polegającą na wprowadzeniu technologii genomowej do medycyny spersonalizowanej – nowego sektora usług związanych z ochroną naszego zdrowia, profilaktyką oraz, w niedalekiej przyszłości, terapią genową. Uzyskane w projekcie wyniki będą komercjalizowane, co zdecydowanie ułatwi i przyspieszy proces diagnostyki oraz profilaktyki genomowej.

1 Anna Boguszewska-Chachulska, Genomed, iNNOTECH, Marta Domańska, PROMO

W skład konsorcjum POLGENOM wchodzą: Genomed S.A., Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej oraz firma informatyczna 24 Godziny Sp z o.o. W ramach projektu Genomed odpowiedzialny jest za sekwencjonowanie genomowe materiału genetycznego, analizę i weryfikację danych oraz tworzenie referencyjnej bazy danych genomowych.

Projekt realizowany będzie w oparciu o materiał biologiczny i dane kliniczne zdrowych osób długowiecznych z projektów POLSTU i POLSENIOR oraz dodatkowo rekrutowanych. Przewiduje się, że osoby te będą miały w swoim genomie najmniejszą liczbę mutacji patogennych, i będą stanowiły najlepszy materiał do stworzenia genomu referencyjnego „zdrowego Polaka” – opowiada dr hab. Anna Boguszewska-Chachulska, Członek Zarządu Genomed S.A.

Marta Domańska